За настоящата консултация

Период на консултацията
11 януари 2018 - 5 април 2018
Теми
Околна среда
Ведомства

Към отговорите

СвалиXLS - 68.2 MB

Резултати от консултацията и следващи стъпки

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Submitted position papers

 

Целева група

Призоваваме всички граждани и организации да участват в тази консултация.

Цел на консултацията

Консултацията има за цел да се съберат мнения относно намаляването на опрашителите, като получените отговори ще бъдат използвани при изготвянето на инициатива на ЕС за опрашителите. Включени са въпроси за причините и последиците от намаляването на опрашителите, за потенциалните смекчаващи мерки и за европейското измерение на проблема. 

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в обществената консултация, като попълните онлайн въпросника в EU Survey.

Въпросникът е достъпен на 23 езика на ЕС. Отговорите могат да бъдат изпращани на всеки един от тези езици. 

Попълването на въпросника ще Ви отнеме около 20 минути. Можете да спрете да попълвате въпросника по всяко време и да продължите по-късно. След като изпратите попълнения въпросник, можете да изтеглите негово копие.

Въпросите, отбелязани със звездичка, са задължителни.

Всички получени отговори ще бъдат публикувани в интернет. Важно е да прочетете специалната декларация за поверителност, за да научите как ще бъдат обработвани Вашите отговори и лични данни.

Към въпросника

Въпросникът е достъпен чрез EU Survey.

Преди да попълните въпросника, моля, не забравяйте да прочетете специалната декларация за поверителност. 

Допълнителна информация

Като част от Европейската инициатива за прозрачност Комисията призовава организациите (включително НПО, търговски асоциации, предприятия и други), желаещи да участват в обществени консултации, да предоставят на нея и на обществеността информация за това кого и какво представляват и за своите цели, финансиране и структури, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат кодекса за поведение към него.

Ако представлявате регистрирана организация, моля, попълнете регистрационния ѝ номер във въпросника. Така ще се смята, че отговорите Ви представят становището на Вашата организация.

Ако Вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега. След това се върнете на тази страница, за да изпратите Вашите отговори като регистрирана организация.

При анализа на отговорите в рамките на консултацията, отговорите на респонденти, които не са регистрирани, ще се считат за отговори в лично качество (освен ако авторите са признати за представителни заинтересовани страни по силата на разпоредбите на Договора, Европейски социален диалог, членове 154 – 155 от ДФЕС).

Контакт