Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
9 siječnja 2018 - 9 ožujka 2018
Teme
Potrošači, Kultura i mediji, Digitalno gospodarstvo i društvo, Obrazovanje i osposobljavanje, Zapošljavanje i socijalna pitanja, Proširenje EU-a, Humanitarna pomoć i civilna zaštita, Međunarodna partnerstva, Pravosuđe i temeljna prava, Migracije i azil, Istraživanje i inovacije, Regionalna politika, Sport

Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

PreuzimanjePDF - 862.8 KB

Ciljna skupina

U ovom savjetovanju mogu sudjelovati svi građani i organizacije.

U ovom savjetovanju mogu sudjelovati svi građani, organizacije i dionici koji se bave pitanjima iz sljedećih područja: mobilnost u svrhu učenja, obrazovanje i osposobljavanje, osim mobilnosti, volontiranje, humanitarna pomoć, solidarnost, rad s mladima, mobilnost radnika, kultura, mediji i umjetnost, građanstvo i vrijednosti, područje pravosuđa, pravosudna suradnja, prava te zaštita potrošača ili se za ta pitanja zanimaju.

Cilj savjetovanja

Komisija će 2018. izraditi sveobuhvatne prijedloge za sljedeću generaciju financijskih programa u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020., odnosno dugoročnog proračuna EU-a. Prijedlozi Komisije bit će osmišljeni tako da se EU-u omogući da ostvari najvažnije ciljeve u područjima u kojima može postići više od država članica koje djeluju samostalno. Za to je potrebno pažljivo procijeniti što je dobro funkcioniralo u prošlosti i što bi se ubuduće moglo poboljšati. Ovo je savjetovanje sastavni dio postupka i njegov je cilj prikupiti stajališta svih zainteresiranih strana o tome kako što bolje iskoristiti svaki euro iz proračuna EU-a.

Već su provedena savjetovanja u kontekstu evaluacija postojećih financijskih programa EU-a u nekoliko područja politike, među ostalim o dosadašnjoj uspješnosti i budućim izazovima. Mišljenja koja su u tim savjetovanjima iznijeli dionici uzet će se u obzir u sadašnjem postupku pripreme budućeg višegodišnjeg financijskog okvira.

Usporedno s ovim savjetovanjem provode se i druga, kojima je obuhvaćen cijeli spektar budućeg financiranja sredstvima EU-a u sljedećim područjima: kohezija, ulaganje, sigurnost, migracije i azil te strateška infrastruktura.

Kako poslati odgovor

Ispunjavanjem internetskog upitnika možete izraziti svoje mišljenje i sudjelovati u javnom savjetovanju. Kako biste Komisiji omogućili da što bolje razumije vaše stajalište, pozivamo vas da dopunite svoje odgovore navođenjem pojedinosti u za to predviđene okvire.

Upitnik je dostupan na 23 jezika EU-a. Odgovore možete unositi na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Za ispunjavanje upitnika potrebno je približno 30 minuta.

Upitnik možete spremiti i nastaviti ga ispunjavati poslije. Možete ga preuzeti u PDF formatu. Kad odgovorite na pitanja, možete preuzeti primjerak ispunjenog upitnika. Na kraju upitnika mogu se učitati i popratni dokumenti (najviše 1 MB) kojima možete dopuniti svoje odgovore.

Komisija poziva organizacije koje žele sudjelovati u savjetovanju da se radi transparentnosti upišu u registar transparentnosti te da se pridržavaju njegova kodeksa ponašanja. Ako je vaša organizacija upisana, molimo vas da pri ispunjavanju upitnika navedete identifikacijski broj iz registra. Ako vaša organizacija nije upisana, možete se upisati ovdje. Zatim se možete vratiti na ovu stranicu i poslati svoj odgovor kao registrirana organizacija.

Za sve informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i odgovorima pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Prikaz upitnika

Upitnik je dostupan ovdje

Odgovori na ovo savjetovanje

Komisija će objaviti odgovore ubrzo nakon završetka savjetovanja.

Rezultati savjetovanja

Komisija će po završetku savjetovanja pripremiti sažetak odgovora. Vaši će se odgovori uzeti u obzir pri izradi sveobuhvatnih prijedloga za višegodišnji financijski okvir nakon 2020. i za sljedeću generaciju financijskih programa.

Dodatne informacije

Dodatne informacije možete naći na sljedećim stranicama:

Kontakt

SG-OPC-VALUES-MOBILITY@ec.europa.eu

Izjava o ograničenju odgovornosti

Napominjemo da je ovaj dokument sastavljen isključivo za potrebe informiranja i savjetovanja. Europska komisija nije donijela niti na bilo koji način odobrila ovaj dokument. Ne smije se smatrati da on predstavlja stajališta osoblja Komisije. Njime se ni na koji način ne dovode u pitanje stajališta Komisije niti se objavljuju bilo kakva stajališta Komisije o pitanjima u tom području. Europska komisija ne jamči točnost iznesenih informacija niti prihvaća odgovornost za njihovu upotrebu.