Om denne høring

Høringsperiode
9 januar 2018 - 9 marts 2018
Emner
Forbrugere, Kultur og medier, Den digitale økonomi og det digitale samfund, Uddannelse, Beskæftigelse, arbejdsmarkedsforhold og sociale anliggender, EU-udvidelse, Humanitær bistand og civilbeskyttelse, Internationalt samarbejde og udvikling, Retfærdighed og grundlæggende rettigheder, Migration og asyl, Forskning og innovation, Regionalpolitik, Sport

Resultater af høringen og næste skridt

DownloadPDF - 862.8 KB

Målgruppe

Alle borgere og organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring.

Alle borgere, organisationer og interessenter, der interesserer sig for eller er involveret i spørgsmål vedrørende læringsmobilitet, uddannelse og kurser, som ikke omfatter mobilitet, frivilligt arbejde, humanitær bistand, solidaritet, ungdomsarbejde, arbejdskraftmobilitet, kultur, medier, kunst, medborgerskab og værdier, det retlige område, retligt samarbejde, rettigheder og forbrugerbeskyttelse, er velkomne til at deltage i denne høring.

Formål med høringen

I 2018 vil Kommissionen fremsætte omfattende forslag for den flerårige finansielle ramme efter 2020, som er EU's langsigtede budget. Kommissionens forslag skal gøre det muligt for EU at skabe resultater dér, hvor det har allerstørst betydning, og hvor EU i fællesskab kan opnå mere end de enkelte medlemslande kan på egen hånd. Det kræver en grundig vurdering af, hvad der tidligere har fungeret godt, og hvad der kan forbedres i fremtiden. Høringen er en integreret del af denne proces, og formålet med den er at indsamle synspunkter fra alle interesserede parter om, hvordan hver eneste euro fra EU-budgettet kan gøre mest gavn.

Der er gennemført høringer, som skal bruges i evalueringen af eksisterende finansielle programmer på forskellige politikområder, og også i disse høringer har der været fokus både på de opnåede resultater og de fremtidige udfordringer. Høringssvarene vil indgå i den igangværende proces, der skal munde ud i den flerårige finansielle ramme.

Samtidig med denne høring gennemføres en række andre høringer, der dækker hele det fremtidige EU-finansieringsaspekt inden for følgende områder: samhørighed, investering, sikkerhed, migration og asyl og strategiske infrastrukturer.

Sådan indsender du dit bidrag

Du kan deltage i denne offentlige høring ved at udfylde onlinespørgeskemaet. Du er velkommen til at uddybe dine svar i fritekstfelterne, da det vil gøre det nemmere for Kommissionen at forstå dine synspunkter.

Spørgeskemaet findes på 23 EU-sprog. Besvarelserne kan indsendes på et hvilket som helst af disse sprog.

Det tager ca. 30 minutter at besvare spørgsmålene.

Du kan gemme dine svar og fortsætte senere. Du kan downloade spørgeskemaet i pdf-format. Når du har indsendt din besvarelse, kan du downloade en kopi af de spørgsmål, du har besvaret. Til slut i spørgeskemaet får du mulighed for at uploade dokumentation, der understøtter din besvarelse (højst 1 MB).

Af hensyn til gennemsigtigheden bedes organisationer, der ønsker at deltage i høringen, lade sig registrere i åbenhedsregistret og tilslutte sig adfærdskodekset. Hvis du repræsenterer en registreret organisation, bedes du angive registreringsnummeret, når du svarer på onlinespørgeskemaet. Hvis ikke, kan du registrere den her. Gå derefter tilbage til denne side, og indsend din besvarelse på vegne af en registreret organisation.

Det er vigtigt at læse den specifikke databeskyttelseserklæring, hvoraf det fremgår, hvordan dine personoplysninger og dit bidrag vil blive behandlet.

Se spørgeskemaet

Du kan få adgang til spørgeskemaet her

Høringssvar

Kommissionen vil offentliggøre besvarelserne kort efter, at høringsperioden er afsluttet.

Resultat af høringen

Kommissionen vil opsummere besvarelserne efter udløbet af høringsperioden. Dine svar vil blive taget i betragtning ved udformningen af de omfattende forslag for den flerårige finansielle ramme efter 2020 og de fremtidige finansielle programmer.

Yderligere oplysninger

Læs mere på følgende websites:

Kontakt

SG-OPC-VALUES-MOBILITY@ec.europa.eu

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk venligst, at dette dokument kun er udarbejdet med henblik på information og høring. Det er ikke vedtaget eller på anden måde godkendt af Europa-Kommissionen og skal ikke betragtes som repræsentativt for Kommissionens synspunkter. Det hverken foregriber eller giver udtryk for Kommissionens holdning til de emner, der er omfattet af høringen. Europa-Kommissionen garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysningerne i dette dokument og påtager sig intet ansvar for anvendelsen af dem.