Perustiedot

Kuulemisen kesto
10 tammikuu 2018 - 9 maaliskuu 2018
Aiheet
Liikenne, Energia, Digitaalitalous ja ‑yhteiskunta, Ympäristö

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Kuulemisajan päätyttyä komissio laatii vastauksista tiivistelmäraportin. Vastaukset otetaan huomioon suunniteltaessa kattavia ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä ja seuraavan sukupolven rahoitusohjelmia varten.

Kohderyhmä

Tähän kuulemiseen voivat vastata kaikki kansalaiset ja sidosryhmät, jotka ovat kiinnostuneita strategiseen infrastruktuuriin liittyvistä kysymyksistä ja/tai jotka osallistuvat tällaisten kysymysten käsittelyyn.

Kuulemisen tavoite

Komissio tekee vuonna 2018 kattavia ehdotuksia seuraavan sukupolven rahoitusohjelmista vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä varten. Monivuotinen rahoituskehys on EU:n pitkän aikavälin talousarvio. Komissio pyrkii laatimaan ehdotuksensa siten, että EU saa aikaan tuloksia kaikkein tärkeimmissä asioissa ja aloilla, joilla jäsenvaltiot voivat yhdessä saada aikaan enemmän tuloksia kuin toimimalla yksin. Tämä edellyttää huolellista arviointia siitä, mikä on aiemmin toiminut hyvin ja mitä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Tämä kuuleminen on olennainen osa tätä prosessia, ja sen tarkoituksena on kerätä kaikkien asianomaisten osapuolten näkemyksiä siitä, miten jokaisesta EU:n talousarvioon maksetusta eurosta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty.

Kuulemisia on järjestetty arvioitaessa EU:n nykyisiä rahoitusohjelmia useilla politiikan aloilla. Näissä arvioinneissa on muun muassa käsitelty ohjelmien nykyistä toimintaa ja tulevia haasteita. Sidosryhmien näissä kuulemisissa esittämät näkemykset otetaan huomioon tulevaa monivuotista rahoituskehystä koskevan prosessin yhteydessä.

Komissio käynnistää samanaikaisesti tämän kuulemisen kanssa muitakin julkisia kuulemisia, jotka kattavat EU:n tulevan rahoituksen koko kirjon seuraavilla aloilla: koheesio; investoinnit, tutkimus ja innovointi, pk-yritykset ja sisämarkkinat; muuttoliike; turvallisuus; strateginen infrastruktuuri; arvot ja liikkuvuus.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Voit osallistua kuulemiseen täyttämällä verkossa olevan kyselylomakkeen. Vastaajia kannustetaan tarkentamaan vastauksiaan kysymysten yhteydessä olevissa tekstiruuduissa.

Kysely on saatavilla 23 EU-kielellä. Kyselyyn voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 30 minuuttia.

Voit keskeyttää vastaamisen, tallentaa vastauksesi ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Voit ladata kyselylomakkeen PDF-muodossa. Täytetystä kyselylomakkeesta voi sen lähettämisen jälkeen ladata kopion itselleen. Voit ladata kyselylomakkeen loppuun vastauksiasi täydentäviä liiteasiakirjoja (enimmäiskoko 1MB).

Kuulemiseen vastaavia organisaatioita pyydetään avoimuuden varmistamiseksi rekisteröitymään EU:n avoimuusrekisteriin. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos edustamasi organisaatio on jo rekisteröitynyt, ilmoita sen rekisterinumero kyselylomakkeessa. Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröidä organisaatiosi tästä linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen voit palata tälle sivulle ja osallistua kuulemiseen rekisteröityneenä organisaationa.

Ennen vastaamista kannattaa lukea tietosuojaperiaatteet. Niistä selviää, miten henkilötietoja ja vastauksia käsitellään.

Lisätietoa

Lisätietoja on saatavilla seuraavilta verkkosivuilta:

 

Vastuuvapauslauseke

Tämä asiakirja on laadittu vain tiedoksi ja kuulemista varten. Euroopan komissio ei ole antanut tai hyväksynyt sitä millään tavalla eikä sen voida katsoa edustavan komission yksiköiden kantaa. Asiakirja ei miltään osin ennakoi komission kantaa siinä käsiteltyihin asioihin. Euroopan komissio ei takaa annettujen tietojen paikkansapitävyyttä eikä ota vastuuta tietojen käytöstä.