Obsah konzultace

Trvání konzultace
10 Leden 2018 - 9 Březen 2018
Témata
Doprava, Energetika, Digitální ekonomika a společnost, Životní prostředí, Opatření v oblasti klimatu

Výsledky konzultace a další postup

Po skončení konzultace provede Komise její shrnutí. Vaše odpovědi budou zohledněny při vytváření komplexního návrhu víceletého finančního rámce po roce 2020 a nové generace finančních programů.

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit občané, organizace a zainteresované subjekty zabývající se otázkami strategické infrastruktury.

Cíl konzultace

V roce 2018 předloží Komise komplexní návrh nové generace finančních programů víceletého finančního rámce po roce 2020, který představuje dlouhodobý rozpočet EU. Uvedené návrhy Komise budou koncipovány tak, aby Unii umožňovaly dosáhnout výsledků v prioritních oblastech, v nichž má činnost na celoevropské úrovni větší efektivitu, než kdyby členské státy jednaly samy. To si vyžaduje důkladné posouzení dosavadních postupů i oblastí, kde by se v budoucnu mohlo postupovat optimálněji. Tato konzultace je nedílnou součástí tohoto procesu a jejím účelem je shromáždit názory všech zainteresovaných stran na to, jak co nejlépe prostředky z rozpočtu EU využít.

V rámci hodnocení stávajících finančních programů EU týkajících se několika oblastí politiky (včetně současného stavu a budoucích výzev) se konaly i jiné konzultace. Názory, které zainteresované strany v těchto konzultacích vyjádřily, budou zohledněny při tvorbě budoucího víceletého finančního rámce.

Současně s touto konzultací Komise pořádá další veřejné konzultace týkající se všech aspektů budoucího financování EU v těchto oblastech: soudržnost, investice, výzkum a inovace, malé a střední podniky, jednotný trh, migrace, bezpečnost, strategická infrastruktura, hodnoty a mobilita.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. V případě potřeby můžete své odpovědi rozvést a dovysvětlit v příslušných textových rámečcích.

Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. Odpovídat na otázky můžete v kterémkoli z nich.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 30 minut.

Vyplňování můžete kdykoli přerušit, své odpovědi uložit a pokračovat později. Dotazník si můžete stáhnout ve formátu pdf. Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii. Na konci dotazníku budete mít možnost nahrát doplňující dokumenty (max. 1 MB).

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, které si chtějí této konzultace zúčastnit, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a zavázaly se k dodržování příslušného kodexu chování. Je-li vaše organizace v rejstříku již zaregistrována, uveďte při vyplňování dotazníku její registrační číslo. Pokud vaše organizace ještě registrována není, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Nezapomeňte si přečíst zvláštní prohlášení o ochraně soukromí, kde je uvedeno, jak bude s vašimi osobními údaji a vaším příspěvkem nakládáno.

Další informace

Více informací najdete na těchto stránkách:

 

Upozornění

Tento dokument byl vypracován výlučně pro informační a konzultační účely. Nebyl přijat ani nikterak schválen Evropskou komisí a neměl by být chápán tak, že reprezentuje názory zaměstnanců Komise. V žádném případě nepředstavuje stanovisko Komise k daným záležitostem a ani jej nijak nepředjímá. Evropská komise nezaručuje přesnost informací obsažených v tomto dokumentu ani nepřejímá jakoukoli odpovědnost za jejich použití.