Despre consultare

Perioada consultării
10 Ianuarie 2018 - 9 Martie 2018
Topics
Frontiere și securitate, Prevenirea fraudei, Ajutor umanitar și protecție civilă, Întreprinderi și industrie, Economia și societatea digitală, Economie, finanțe și moneda euro, Energie, Cercetare și inovare, Transporturi

Grup-țintă

Această consultare se adresează cetățenilor, organizațiilor și părților interesate și/sau implicate în diverse aspecte legate de securitate.

Obiectivul consultării

În 2018, Comisia va prezenta propuneri cuprinzătoare privind următoarea generație de programe financiare pentru cadrul financiar multianual de după 2020, acesta fiind bugetul pe termen lung al UE. Propunerile Comisiei vor fi concepute în așa fel încât să-i permită Uniunii Europene să obțină rezultate în domeniile care contează cel mai mult, respectiv domeniile în care acțiunile sale pot fi mai eficiente decât acțiunile izolate ale statelor membre. În acest sens, este necesară o evaluare atentă a aspectelor care au funcționat bine în trecut, dar și a celor care ar putea fi îmbunătățite în viitor. Prezenta consultare face parte integrantă din acest proces, iar obiectivul său este de a afla care sunt opiniile tuturor părților interesate cu privire la cele mai bune modalități de a valorifica fiecare euro din bugetul UE.

În contextul evaluării programelor financiare existente ale UE, au avut loc deja consultări care acoperă diverse domenii de politică, printre care performanța actuală și provocările viitoare. Opiniile exprimate de părțile interesate vor fi luate în considerare în cadrul actualului proces privind viitorul cadru financiar multianual.

În paralel, au fost lansate și alte consultări care acoperă întregul spectru al finanțării viitoare din partea UE în următoarele domenii: coeziune investiții cercetare și inovare, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), piața unică migrație și azil infrastructură strategică valori europene și mobilitate.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Puteți participa la această consultare publică completând chestionarul on-line. Pentru a ajuta Comisia să înțeleagă cât mai bine punctul dumneavoastră de vedere, vă invităm să vă detaliați răspunsurile în casetele prevăzute în acest scop.

Chestionarul este disponibil în 23 de limbi oficiale ale UE. Răspunsurile pot fi transmise în oricare din limbile oficiale ale UE.

Completarea chestionarului durează în jur de 30 de minute.

Aveți posibilitatea să întrerupeți completarea chestionarului, să salvați răspunsurile date și să continuați mai târziu. De asemenea, îl puteți descărca în format PDF. După ce trimiteți răspunsurile, puteți descărca o copie a contribuției dumneavoastră. La sfârșitul chestionarului, aveți posibilitatea să încărcați documente (maximum 1 MB), care vin în completarea contribuției dumneavoastră.

Pentru a asigura transparența, Comisia Europeană invită organizațiile care doresc să participe la consultări publice să se înscrie în Registrul de transparență și să adere la Codul de conduită aferent. Dacă reprezentați o organizație înregistrată, vă rugăm să indicați numărul dumneavoastră de înregistrare atunci când răspundeți la chestionarul on-line. Dacă organizația dumneavoastră nu figurează în Registru, o puteți înscrie aici. Reveniți apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.

Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a vă informa cu privire la modul în care vor fi tratate datele personale și contribuțiile dumneavoastră.

DescarcăPDF - 85.9 KB

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, accesați următoarele pagini de internet:

Răspunsuri la prezenta consultare

Comisia va publica răspunsurile la scurt timp după încheierea perioadei de consultare.

Rezultatul consultării

Comisia va prezenta un rezumat al răspunsurilor după încheierea perioadei de consultare. Contribuțiile dumneavoastră vor fi luate în considerare atunci când se vor elabora propuneri privind cadrul financiar multianual pentru perioada de după 2020 și pentru viitoarea generație de programe financiare.

Declinarea responsabilității

Menționăm că documentul de față a fost redactat exclusiv în scop informativ și de consultare. El nu a fost adoptat sau aprobat în niciun fel de Comisia Europeană și nu ar trebui considerat ca reprezentând opiniile serviciilor Comisiei. Documentul de față nu indică și nu anunță poziția Comisiei cu privire la aspectele abordate. Comisia Europeană nu garantează acuratețea informațiilor furnizate și își declină responsabilitatea în legătură cu orice fel de utilizare a acestora.

Contact