Perustiedot

Kuulemisen kesto
10 tammikuu 2018 - 9 maaliskuu 2018
Aiheet
Rajavalvonta ja turvallisuus, Petostentorjunta, Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu, Yritykset ja teollisuus, Digitaalitalous ja ‑yhteiskunta, Talous, rahoitus ja euro, Energia, Tutkimus ja innovointi, Liikenne

Kohderyhmä

Tähän kuulemiseen voivat vastata kaikki kansalaiset ja sidosryhmät, jotka ovat kiinnostuneita turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja/tai jotka osallistuvat niitä koskeviin kysymyksiin.

Kuulemisen tavoite

Komissio tekee vuonna 2018 kattavia ehdotuksia seuraavan sukupolven rahoitusohjelmista vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä varten. Monivuotinen rahoituskehys on EU:n pitkän aikavälin talousarvio. Komissio pyrkii laatimaan ehdotuksensa siten, että EU saa aikaan tuloksia kaikkein tärkeimmissä asioissa ja aloilla, joilla jäsenvaltiot voivat yhdessä saada aikaan enemmän tuloksia kuin toimimalla yksin. Tämä edellyttää huolellista arviointia siitä, mikä on aiemmin toiminut hyvin ja mitä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Tämä kuuleminen on olennainen osa tätä prosessia, ja sen tarkoituksena on kerätä kaikkien asianomaisten osapuolten näkemyksiä siitä, miten jokaisesta EU:n talousarvioon maksetusta eurosta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty.

Kuulemisia on järjestetty arvioitaessa EU:n nykyisiä rahoitusohjelmia useilla politiikan aloilla. Näissä arvioinneissa on muun muassa käsitelty ohjelmien nykyistä toimintaa ja tulevia haasteita. Sidosryhmien näissä kuulemisissa esittämät näkemykset otetaan huomioon tulevaa monivuotista rahoituskehystä koskevan prosessin yhteydessä.

Samanaikaisesti tämän kuulemisen kanssa on käynnissä muitakin kuulemisia, jotka kattavat EU:n tulevan rahoituksen koko kirjon seuraavilla aloilla: koheesio; investoinnit; tutkimus ja innovointi, pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ja sisämarkkinat; muuttoliike- ja turvapaikka-asiat; strateginen infrastruktuuri; arvot ja liikkuvuus.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Voit osallistua kuulemiseen täyttämällä verkossa olevan kyselylomakkeen. Vastaajia kannustetaan tarkentamaan vastauksiaan kysymysten yhteydessä olevissa tekstiruuduissa.

Kysely on saatavilla 23 EU-kielellä. Kyselyyn voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 30 minuuttia.

Voit keskeyttää vastaamisen, tallentaa vastauksesi ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Voit ladata kyselylomakkeen PDF-muodossa. Täytetystä kyselylomakkeesta voi vastauksen lähettämisen jälkeen ladata kopion itselleen. Voit ladata kyselylomakkeen loppuun vastauksiasi täydentäviä liiteasiakirjoja (enimmäiskoko 1MB).

Kuulemiseen vastaavia organisaatioita pyydetään avoimuuden varmistamiseksi rekisteröitymään EU:n avoimuusrekisteriin. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos edustamasi organisaatio on jo rekisteröitynyt, ilmoita sen rekisterinumero kyselylomakkeessa. Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröidä organisaatiosi tästä linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen voit palata tälle sivulle ja osallistua kuulemiseen rekisteröityneenä organisaationa.

Ennen vastaamista kannattaa lukea tietosuojaperiaatteet. Niistä selviää, miten henkilötietoja ja vastauksia käsitellään.

LataaPDF - 85.9 KB

Lisätietoa

Lisätietoja on saatavilla seuraavilta verkkosivuilta:

Tähän kuulemiseen annetut vastaukset

Komissio julkaisee tähän kuulemiseen annetut vastaukset pian kuulemisajan päätyttyä.

Kuulemisen tulokset

Kuulemisajan päätyttyä komissio laatii vastauksista tiivistelmäraportin. Vastaukset otetaan huomioon suunniteltaessa kattavia ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä ja seuraavan sukupolven rahoitusohjelmia varten.

Vastuuvapauslauseke

Tämä asiakirja on laadittu vain tiedoksi ja kuulemista varten. Euroopan komissio ei ole antanut tai hyväksynyt sitä millään tavalla eikä sen voida katsoa edustavan komission yksiköiden kantaa. Asiakirja ei miltään osin ennakoi komission kantaa siinä käsiteltyihin asioihin. Euroopan komissio ei takaa annettujen tietojen paikkansapitävyyttä eikä ota vastuuta tietojen käytöstä.

Yhteydenotot