Despre consultare

Perioada consultării
10 Ianuarie 2018 - 9 Martie 2018
Domenii
Migrație și azil, Educație și formare, Tineret, Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, Politică regională, Ajutor umanitar și protecție civilă, Schimbări climatice

Grup-țintă

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și actorilor interesați și/sau implicați în chestiuni legate de migrație și azil.

Obiectivul consultării

În 2018, Comisia va prezenta propuneri ample pentru următoarea generație de programe financiare – cadrul financiar multianual post-2020, adică bugetul pe termen lung al UE.  Propunerile Comisiei vor fi concepute în așa fel încât să-i permită Uniunii Europene să obțină rezultate în domeniile care contează cel mai mult, respectiv domeniile în care acțiunile sale pot fi mai eficiente decât acțiunile izolate ale statelor membre. În acest sens, este necesară o evaluare atentă a aspectelor care au funcționat bine în trecut, dar și a celor care ar putea fi îmbunătățite în viitor. Consultarea de față face parte din acest proces. Obiectivul său este de a colecta opiniile tuturor părților cu privire la modul în care putem valorifica la maximum fiecare euro din bugetul UE.

Au fost lansate deja consultări similare în contextul evaluărilor programelor financiare curente din diferite domenii de acțiune. Se analizează atât performanțele actuale, cât și provocările viitoare. Opiniile exprimate de părțile interesate în cadrul acestor consultări vor fi integrate în procesul de reflecție privind viitorul cadru financiar multianual.

În paralel cu această consultare, Comisia derulează alte consultări publice despre întreg spectrul viitoarelor fonduri UE în domeniile: coeziune; securitate; investiții; cercetare și inovare, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)  și piața unică, infrastructuri strategice; valori europene și mobilitate.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Puteți participa la această consultare publică completând chestionarul on-line. Pentru a ajuta Comisia să înțeleagă cât mai bine punctul dumneavoastră de vedere, vă invităm să vă detaliați răspunsurile în casetele prevăzute în acest scop.

Chestionarul este disponibil în 23 de limbi oficiale ale UE. Răspunsurile pot fi transmise în oricare din limbile oficiale ale UE.

Completarea chestionarului durează în jur de 30 de minute.

Aveți posibilitatea să întrerupeți completarea chestionarului, să salvați răspunsurile date și să continuați mai târziu. Puteți descărca chestionarul în format PDF. După ce trimiteți răspunsurile, puteți descărca o copie a contribuției dumneavoastră. La sfârșitul chestionarului, veți avea posibilitatea să încărcați documente de maximum 1 MB, în completarea contribuției dumneavoastră.

Pentru a asigura transparența, Comisia Europeană invită organizațiile care doresc să participe la consultare să se înscrie în Registrul de transparență și să adere la codul de conduită aferent. Dacă reprezentați o organizație înregistrată, vă rugăm să indicați numărul dumneavoastră de înregistrare atunci când răspundeți la chestionarul on-line. Dacă organizația dumneavoastră nu figurează în Registru, o puteți înscrie aici. Reveniți apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.

Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a vă informa cu privire la modul în care vor fi tratate datele personale și contribuțiile dumneavoastră.

DescarcăPDF - 85.9 KB

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, accesați următoarele pagini de internet:

Răspunsuri la prezenta consultare

Comisia va publica răspunsurile la scurt timp după încheierea perioadei de consultare.

Rezultatul consultării

Comisia va prezenta un rezumat al răspunsurilor după încheierea perioadei de consultare. Răspunsurile dumneavoastră vor fi luate în considerare la elaborarea propunerilor ample privind cadrul financiar multianual post-2020 și următoarea generație de programe financiare.

Declinarea responsabilității

Menționăm că documentul de față a fost redactat exclusiv în scop informativ și de consultare. El nu a fost adoptat sau aprobat în niciun fel de Comisia Europeană și nu ar trebui considerat ca reprezentând opiniile serviciilor Comisiei. Documentul de față nu indică și nu anunță poziția Comisiei cu privire la aspectele abordate. Comisia Europeană nu garantează acuratețea informațiilor furnizate și își declină responsabilitatea în legătură cu orice fel de utilizare a acestora.

 

Contact