Om samrådet

Samrådsperiod
10 januari 2018 - 9 mars 2018
Politikområden
Banktjänster och finansiella tjänster, Näringsliv, Konkurrens, Konsumentfrågor, Tullar, Den digitala ekonomin och det digitala samhället, Ekonomi, finans och euron, Inre marknaden, Miljö, Bedrägeribekämpning, Säkra livsmedel, Institutionella frågor, Justice and fundamental rights, Migration och asyl, Forskning och innovation, Regionalpolitik, Inre marknaden, Skatter, Transporter, Folkhälsa

Resultaten av samrådet och nästa steg

Ladda nerPDF - 870.3 KB

Målgrupp

Alla privatpersoner, organisationer och aktörer som är intresserade eller berörs av frågor om investeringar, företagande, forskning, innovation och småföretag är välkomna att delta i samrådet.

Syftet med samrådet

Under 2018 kommer vi att lägga fram detaljerade förslag till nästa generations finansieringsprogram för den fleråriga budgetramen för tiden efter 2020, dvs. EU:s långtidsbudget. Budgetramen ska vara utformad så att EU kan nå resultat på de områden som betyder mest och där medlemsländerna genom att agera tillsammans kan uppnå mer än på egen hand. För detta krävs att man noga undersöker vad som har fungerat bra hittills och vad som kan förbättras i framtiden. Det här samrådet ingår i det arbetet. Målet är att ta reda på vad de olika aktörerna tycker att man behöver göra för att få ut så mycket som möjligt av EU:s budget.

Vi har redan hållit samråd som utvärderat gällande finansieringsprogram på olika politikområden, bland annat aktuella resultat och framtida utmaningar. Vi kommer att beakta de inkomna synpunkterna när vi tar fram den fleråriga budgetramen.

Parallellt med det här samrådet hålls flera andra samråd som täcker hela spektrumet av EU:s framtida finansiering inom följande områden: sammanhållning, säkerhet, migration och asyl, strategisk infrastruktur samt värderingar och rörlighet.

Så lämnar du ditt bidrag

Svara på vår webbenkät om du vill delta i samrådet. Du får gärna förklara dina synpunkter närmare i kommentarsrutorna.

Enkäten finns på 23 EU-språk. Du kan svara på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Det tar cirka 30 minuter att fylla i enkäten.

Du kan när som helst avbryta och fortsätta senare. Du kan ladda ner enkäten som pdf. När du har skickat in dina svar kan du ladda ner dem. I slutet av enkäten kan du ladda upp dokument som stöd för dina synpunkter (högst 1MB).

För att öka öppenheten uppmanas organisationer som vill delta i samrådet att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om din organisation är registrerad i öppenhetsregistret, ska du ange id-numret i registret när du svarar på enkäten. Annars kan du registrera den nu. Gå sedan tillbaka till den här sidan för att lämna ditt bidrag som företrädare för en registrerad organisation.

I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur dina personuppgifter och svar behandlas.

Gå till frågeformuläret

Delta i samrådet

Svar på samrådet

Vi kommer att publicera svaren så fort som möjligt efter avslutat samråd.

Resultat av samrådet

Vi kommer att sammanfatta svaren efter avslutat samråd. Svaren kommer att bilda underlag till våra detaljerade förslag till den fleråriga budgetramen för tiden efter 2020.

Mer information

Läs mer på följande webbsidor:

Kontakt

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Ansvarsfriskrivning

Det här dokumentet har tagits fram enbart i informations- och samrådssyfte. Det har inte antagits eller på annat sätt godkänts av EU-kommissionen och ska inte anses representera kommissionsanställdas åsikter. Det varken föregriper eller ger uttryck för kommissionens ståndpunkt i de aktuella frågorna. Kommissionen kan inte garantera att uppgifterna är korrekta och frånsäger sig allt ansvar för hur uppgifterna används.