Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
10 Januar 2018 - 9 Marec 2018
Področja
Bančne in finančne storitve, Podjetništvo in industrija, Konkurenca, Potrošniki, Carina, Digitalno gospodarstvo in družba, Gospodarstvo, finance in evro, Enotni trg, Okolje, Preprečevanje goljufij, Varnost hrane, Institucionalne zadeve, Justice and fundamental rights, Migracije in azil, Raziskave in inovacije, Regionalna politika, Enotni trg, Obdavčitev, Promet, Javno zdravje

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

PrenesiPDF - 870.3 KB

Ciljna skupina

K sodelovanju v posvetovanju vabimo vse državljane in organizacije.

K sodelovanjanju vabimo vse državljane, organizacije in deležnike, ki jih zanimajo oziroma se ukvarjajo z vprašanji naložb, podjetništva, raziskav, inovacij in MSP.

Namen posvetovanja

Evropska komisija bo leta 2018 pripravila celovite predloge naslednje generacije finančnih programov za večletni finančni okvir oz. večletni proračun EU za obdobje po letu 2020. Predlogi Komisije bodo pripravljeni tako, da bodo EU omogočali narediti kar največ na področjih, ki so najpomembnejša in na katerih lahko doseže več kot posamezne države članice. Zato je treba skrbno analizirati ukrepe, ki so se dobro obnesli v preteklosti, in opredeliti, kaj bi bilo mogoče izboljšati v prihodnosti. To posvetovanje je sestavni del tega procesa. Z njim želimo zbrati mnenja vseh zainteresiranih strani o tem, kako čim bolje izkoristiti vsak evro iz proračuna EU.

Posvetovanja v okviru ocenjevanja obstoječih finančnih programov EU na raznih področjih politik smo že izvedli, tudi o trenutni uspešnosti in prihodnjih izzivih. Stališča deležnikov, izražena v teh posvetovanjih, bomo upoštevali v sedanjem procesu priprave večletnega finančnega okvira.

Hkrati s tem posvetovanjem potekajo še druga v zvezi s celotnim spektrom prihodnjega financiranja EU na naslednjih področjih: kohezija, varnost, migracije in azil, strateška infrastruktura, vrednote in mobilnost

Način oddaje odgovorov

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik. Da bo Evropska komisija kar najbolje razumela vaše stališče, lahko svoje odgovore dopolnite s podrobnejšimi informacijami v ustreznih besedilnih poljih.

Vprašalnik je v 23 jezikih EU, izpolnite ga lahko v kateremkoli.

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 30 minut.

Izpolnjevanje vprašalnika lahko kadarkoli prekinete in nadaljujete pozneje. Vprašalnik lahko prenesete tudi v obliki pdf. Ko izpolnjeni vprašalnik oddate, lahko kopijo odgovorov prenesete na svoj računalnik. Na koncu vprašalnika vam sistem omogoča naložiti dodatne dokumente kot prilogo svojemu prispevku (največ 1MB).

Evropska komisija vabi organizacije, ki želijo sodelovati v javnem posvetovanju, da se zaradi transparentnosti vpišejo v  register za preglednost in sprejmejo njegov kodeks ravnanja. Če je vaša organizacija vpisana v register za preglednost, pri izpolnjevanju spletnega vprašalnika navedite identifikacijsko številko v registru. Če vaša organizacija ni vpisana v register za preglednost, jo lahko vpišete tukaj. Nato se vrnite na to stran in pošljite svoj prispevek kot registrirana organizacija.

Glede varstva osebnih podatkov in obravnave vašega prispevka preberite priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Vprašalnik

Vprašalnik

Prispevki v posvetovanju

Evropska Komisija bo prejete odgovore objavila po koncu posvetovalnega obdobja.

Rezultati posvetovanja

Evropska komisija bo po koncu posvetovalnega obdobja pripravila povzetek odgovorov. Odgovore bo upoštevala pri pripravi celovitih predlogov za večletni finančni okvir po letu 2020 in naslednjo generacijo finančnih programov.

Dodatne informacije

Več informacij:

Kontakt

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Izjava o omejitvi odgovornosti

Opozarjamo, da ima ta dokument izključno informativen in posvetovalen namen. Evropska komisija ga ni ne sprejela ne kakorkoli odobrila, dokument tudi ne predstavlja stališč osebja Komisije. Dokument nikakor ne vpliva na morebitno stališče Komisije v zvezi z zadevnimi vprašanji niti ne pomeni najave le-tega. Evropska komisija ne jamči za točnost navedenih informacij in ne prevzema odgovornosti za njihovo uporabo.