Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
10 januari 2018 - 9 maart 2018
Thema's
Banken en financiële diensten, Bedrijfsleven en industrie, Concurrentie, Consumenten, Douane, Digitale economie en maatschappij, Economie, financiën en de euro, Interne markt, Milieu, Fraudepreventie, Voedselveiligheid, Institutionele zaken, Justice and fundamental rights, Migratie en asiel, Onderzoek en innovatie, Regionaal beleid, Interne markt, Belastingen, Vervoer, Volksgezondheid

Resultaten en volgende stappen

DownloadenPDF - 870.3 KB

Doelgroep

Deelname aan deze raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties.

Alle burgers, organisaties en belanghebbende partijen die een belang hebben en/of betrokken zijn bij kwesties in verband met investeringen, ondernemerschap, onderzoek, innovatie en kleine en middelgrote ondernemingen kunnen reageren op deze raadpleging.

Doel van de raadpleging

In 2018 zal de Commissie uitvoerige voorstellen ontwikkelen voor de volgende generatie van financiële programma's voor het meerjarig financieel kader – de EU-begroting op lange termijn – na 2020. De Commissievoorstellen zullen erop gericht zijn de EU de middelen te geven om te verwezenlijken wat echt belangrijk wordt bevonden, op de gebieden waar de Unie meer kan bereiken dan de individuele lidstaten. Hiertoe moet zorgvuldig worden beoordeeld wat in het verleden goed heeft gewerkt en wat in de toekomst kan worden verbeterd. Deze raadpleging vormt een structureel onderdeel van het beoordelingsproces en de bedoeling ervan is de standpunten van alle belanghebbende partijen te horen over hoe iedere euro uit de EU-begroting zo optimaal mogelijk kan worden besteed.

Raadplegingen hebben plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van bestaande financiële programma's van de EU in meerdere beleidsterreinen, onder meer over de huidige resultaten en de toekomstige uitdagingen. De standpunten van de belanghebbende partijen bij deze raadplegingen worden meegenomen in het huidige proces voor het toekomstig meerjarig financieel kader.

Parallel met deze raadpleging zijn er ook andere raadplegingen lopende die betrekking hebben op het volledige spectrum van toekomstige EU-financiering in de volgende gebieden: cohesie; veiligheid; asiel en migratie; strategische infrastructuur; waarden en mobiliteit.

Hoe kan ik reageren?

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen. Om uw standpunt zo duidelijk mogelijk te maken voor de Commissie, mag u uw antwoorden in de tekstvelden toelichten.

De vragen zijn beschikbaar in 23 EU-talen. U kunt de vragenlijst beantwoorden in de officiële EU-taal van uw keuze.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

U kunt altijd stoppen met het invullen van de vragenlijst en later weer doorgaan waar u gebleven was. U kunt de vragenlijst in PDF-formaat downloaden. Zodra u uw reactie hebt ingediend, kunt u voor eigen gebruik een kopie downloaden. Aan het eind van de vragenlijst krijgt u de mogelijkheid om aanvullende documenten (maximaal 1MB) te uploaden.

Omwille van de transparantie vraagt de Commissie u, als u als organisatie wenst te reageren op de raadpleging, om u in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Vertegenwoordigt u een in het Transparantieregister ingeschreven organisatie, vermeld dan bij het invullen van de vragenlijst ook uw inschrijvingsnummer. Is uw organisatie niet ingeschreven, dan kunt u zich hier registreren. Keer daarna terug naar deze pagina om uw bijdrage als ingeschreven organisatie in te sturen.

Lees in de specifieke privacyverklaring hoe uw persoonsgegevens en bijdrage worden verwerkt.

Naar de vragenlijst

U vindt de vragenlijst hier

Reacties op deze raadpleging

Na afloop van de raadpleging zal de Commissie de reacties snel bekendmaken.

Resultaten van de raadpleging

Na afloop van de raadpleging zal de Commissie een samenvatting van de reacties opstellen. Uw antwoorden worden meegenomen bij het uitwerken van de uitgebreide voorstellen voor het meerjarig financieel kader na 2020 en voor de volgende generatie van financiële programma's.

Aanvullende informatie

Wilt u meer weten, ga dan naar een van de volgende webpagina's:

Contact

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Dit document dient uitsluitend ter informatie in het kader van deze raadpleging. Het is geen door de Europese Commissie vastgesteld document en mag niet worden beschouwd als representatief voor de opvattingen van het Commissiepersoneel. Het vertegenwoordigt al evenmin het standpunt van de Commissie en loopt daar ook niet op vooruit. De Europese Commissie staat niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat er eventueel van wordt gemaakt.