Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
10 Sausis 2018 - 9 Kovas 2018
Temos
Bankininkystės ir finansinės paslaugos, Įmonės ir pramonė, Konkurencija, Vartotojai, Muitai, Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, Ekonomika, finansai ir euras, Bendroji rinka, Aplinka, Sukčiavimo prevencija, Maisto sauga, Instituciniai reikalai, Justice and fundamental rights, Migracija ir prieglobstis, Moksliniai tyrimai ir inovacijos, Regioninė politika, Bendroji rinka, Mokesčiai, Transportas, Visuomenės sveikata

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

ParsisiųsdintiPDF - 870.3 KB

Tikslinė grupė

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos.

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai, organizacijos ir suinteresuotieji subjektai, kuriuos domina su investicijomis, verslumu, tyrimais, inovacijomis ir MVĮ susijusios problemos ir (arba) kurie dalyvauja jas sprendžiant.

Konsultacijų tikslas

2018 m. Komisija pateiks išsamius pasiūlymus dėl naujos kartos finansinių programų laikotarpio po 2020 m. daugiametei finansinei programai. Ši programa yra ilgalaikis ES biudžetas. Komisijos pasiūlymais bus siekiama sudaryti Europos Sąjungai sąlygas tose srityse, kuriose ji gali pasiekti daugiau nei valstybės narės pavieniui, įgyvendinti tai, kas rūpi labiausiai. Dėl to reikia nuodugniai įvertinti tiek tai, kas buvo veiksminga praeityje, tiek tai, ką būtų galima patobulinti ateityje. Šios konsultacijos yra sudėtinė šio proceso dalis, o jų tikslas – sužinoti visų suinteresuotųjų šalių nuomones apie tai, kaip kuo geriau panaudoti kiekvieną iš ES biudžeto skiriamą eurą.

Konsultacijos atliktos vertinant esamas kelių politikos sričių ES finansines programas, be kita ko, nagrinėjant esamus veiklos rodiklius ir ateities uždavinius. Į suinteresuotųjų šalių nuomonę, pareikštą per šias konsultacijas, bus atsižvelgta dabartiniu būsimos daugiametės finansinės programos rengimo procesu.

Be šių konsultacijų, tuo pačiu metu vykdomos ir kitos viešos konsultacijos, susijusios su visais būsimo ES finansavimo aspektais šiose srityse: sanglaudos, saugumo, migracijos ir prieglobsčio, strateginės infrastruktūros, vertybių ir judumo.

Kaip teikti atsakymus

Nuomonę šiose viešose konsultacijose galima pateikti užpildant internetinį klausimyną. Kad Komisija galėtų kuo geriau suprasti jūsų poziciją, galite pakomentuoti savo atsakymus tam numatytuose teksto langeliuose.

Klausimynas pateikiamas 23 ES kalbomis. Atsakymus galima teikti bet kuria iš oficialiųjų ES kalbų.

Klausimynui užpildyti prireiks apie 30 minučių.

Galima padaryti pertrauką ir, išsaugojus darbą, tęsti vėliau. Klausimyną galima parsisiųsdinti PDF formatu. Pateikus atsakymus galima parsisiųsdinti jų kopiją. Baigus pildyti klausimyną bus suteikta galimybė įkelti patvirtinamuosius dokumentus (ne daugiau kaip 1 MB), kurie papildytų pateiktus atsakymus.

Skaidrumo sumetimais Komisija prašo konsultacijose norinčių dalyvauti organizacijų užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis jo elgesio kodekso. Jei jūsų organizacija įregistruota registre, atsakydami į internetinio klausimyno klausimus nurodykite registracijos numerį. Jei ji neregistruota, galite ją užregistruoti. Po to galite grįžti į šį puslapį ir pateikti savo kaip įregistruotos organizacijos nuomonę.

Būtinai perskaitykite specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacijos apie tai, kaip bus naudojami jūsų asmens duomenys ir atsakymai.

Rodyti klausimyną

Užpildykite klausimyną

Per šias konsultacijas gauti atsakymai

Komisija paskelbs atsakymus netrukus po konsultacijų laikotarpio pabaigos.

Konsultacijų rezultatai

Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui Komisija apibendrins atsakymus. Į jūsų atsakymus bus atsižvelgta rengiant išsamius pasiūlymus dėl daugiametės finansinės programos laikotarpiui po 2020 m. ir naujos kartos finansines programas.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos

Kontaktiniai duomenys

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Atsakomybės apribojimas

Atkreipkite dėmesį, kad šis dokumentas parengtas vien informacijos ir konsultacijų tikslais. Jis nėra priimtas ar kokiu nors kitu būdu patvirtintas Europos Komisijos ir neturėtų būti laikomas Komisijos darbuotojų nuomone. Jame Komisija jokiais būdais nepateikia savo išankstinės nuomonės aptariamais klausimais. Europos Komisija negarantuoja, kad pateikta informacija tiksli, ir neprisiima atsakomybės už jokį jos panaudojimą.