Obsah konzultace

Trvání konzultace
10 Leden 2018 - 9 Březen 2018
Témata
Bankovní a finanční služby, Podnikání a průmysl, Hospodářská soutěž, Spotřebitelé, Cla, Digitální ekonomika a společnost, Hospodářství, finance a euro, Jednotný trh, Životní prostředí, Boj proti podvodům, Bezpečnost potravin, Institucionální záležitosti, Spravedlnost a lidská práva, Migrace a azylová politika, Výzkum a inovace, Regionální politika, Jednotný trh, Daně, Doprava, Veřejné zdraví

Výsledky konzultace a další postup

StáhnoutPDF - 870.3 KB

Cílová skupina

Uvítáme příspěvky od všech občanů a organizací.

Zejména nás zajímají názory organizací, zainteresovaných stran i široké veřejnosti, jež se o otázky investic, podnikání, výzkumu, inovací a malých a středních podniků zajímají nebo v těchto oblastech působí.

Cíl konzultace

V roce 2018 předloží Komise komplexní návrhy nové série finančních programů víceletého finančního rámce, (tj. dlouholetého rozpočtu EU) na dobu po roce 2020. Uvedené návrhy Komise budou koncipovány tak, aby Unii umožňovaly dosáhnout výsledků v prioritních oblastech, v nichž má činnost na celoevropské úrovni větší efektivitu, než kdyby členské státy jednaly samy. To vyžaduje důkladné posouzení dosavadních postupů i oblastí, kde by se v budoucnu mohlo postupovat optimálněji. Tato konzultace je nedílnou součástí tohoto procesu a jejím cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem by se dalo zajistit, aby se prostředky z rozpočtu EU využívaly co nejefektivněji.

Podobné konzultace se již konaly v souvislosti s hodnocením stávajících finančních programů EU zaměřených na několik politických oblastí. Posuzovaly se v nich dosavadní výsledky a budoucí výzvy. Názory, které zainteresované strany v rámci těchto konzultací vyjádřily, budou zohledněny při přípravě budoucího víceletého finančního rámce.

V současnosti probíhá několik konzultací zaměřených na široké spektrum budoucího financování EU v následujících oblastech: soudržnost, bezpečnost, migrace a azyl, strategická infrastruktura, hodnoty a mobilita.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit vyplněním dotazníku online. V případě potřeby můžete své odpovědi rozvést a dovysvětlit v příslušných textových rámečcích. Tak umožníte Komisi vaše stanovisko lépe pochopit.

Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. Vyplnit ho můžete v kterémkoli z nich.

Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 30 minut.

Rozpracovaný dotazník je možné uložit jako koncept a dokončit později. Můžete si jej rovněž stáhnout ve formátu pdf. Jakmile svůj příspěvek odešlete, můžete si stáhnout kopii vámi vyplněného dotazníku. Na konci dotazníku budete mít možnost nahrát související dokumenty (o maximální velikosti 1MB), v nichž podložíte svá stanoviska.

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, které se chtějí konzultace zúčastnit, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a řídily se jeho kodexem chování. Jste-li již registrovanou organizací, vyplňte prosím v online dotazníku své identifikační číslo v rejstříku. Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Je důležité si přečíst zvláštní prohlášení o ochraně soukromí, kde je uvedeno, jak bude s vašimi osobními údaji a vaším příspěvkem nakládáno.

Zobrazit dotazník

Dotazník je k dispozici zde.

Příspěvky do konzultace

Komise příspěvky zveřejní krátce po ukončení konzultace.

Výsledky konzultace

Po ukončení konzultace provede Komise shrnutí jejích výsledků. Vaše odpovědi budou zohledněny při koncepci návrhů víceletého finančního rámce na dobu po roce 2020 a nové série finančních programů.

Další informace

Další informace najdete na těchto stránkách:

Kontaktní údaje

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Upozornění

Tento dokument byl vypracován výlučně pro informační a konzultační účely. Nebyl přijat ani nikterak schválen Evropskou komisí a neměl by být chápán tak, že reprezentuje názory zaměstnanců Komise. V žádném případě nepředstavuje stanovisko Komise k daným záležitostem a ani jej žádným způsobem nepředjímá. Evropská komise nezaručuje přesnost informací obsažených v tomto dokumentu ani nepřejímá jakoukoli odpovědnost za jejich použití.