Prikaz odgovorov

Evropska Komisija bo prejete odgovore objavila po koncu posvetovalnega obdobja.

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

Evropska komisija bo po koncu posvetovalnega obdobja pripravila povzetek odgovorov. Odgovore bo upoštevala pri pripravi celovitih predlogov za večletni finančni okvir po letu 2020 in naslednjo generacijo finančnih programov.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Ciljna skupina

V tem posvetovanju lahko sodelujejo vsi državljani in deležniki, ki se zanimajo za kohezijsko politiko, vključno s prejemniki sredstev iz programov in skladov EU, denimo nacionalni, regionalni in lokalni organi, medvladni in nevladni organi, akademske ustanove, civilna družba in podjetja.

Namen posvetovanja

Evropska komisija bo leta 2018 pripravila celovite predloge naslednje generacije finančnih programov za večletni finančni okvir oz. večletni proračun EU za obdobje po letu 2020. Predlogi Komisije bodo pripravljeni tako, da bodo EU omogočali narediti kar največ na področjih, ki so najpomembnejša in na katerih lahko doseže več kot posamezne države članice. Zato je treba skrbno analizirati ukrepe, ki so se dobro obnesli v preteklosti, in opredeliti, kaj bi bilo mogoče izboljšati v prihodnosti. To posvetovanje je sestavni del tega procesa. Z njim želimo zbrati mnenja vseh zainteresiranih strani o tem, kako čim bolje izkoristiti vsak evro iz proračuna EU.

Podobna posvetovanja v okviru ocenjevanja obstoječih finančnih programov EU na raznih področjih politik smo že izvedli, tudi o trenutni uspešnosti in prihodnjih izzivih. Izražena stališča deležnikov v teh posvetovanjih bomo upoštevali v sedanjem procesu priprave večletnega finančnega okvira.

Komisija hkrati s tem posvetovanjem začenja niz javnih posvetovanj, ki zajemajo celoten spekter prihodnjega financiranja EU na naslednjih področjih: kohezija, naložbe, raziskave in inovacije, MSP in enotni trg, migracije, varnost, strateška infrastruktura, vrednote in mobilnost.

Način oddaje odgovorov

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik. Da bo Evropska komisija kar najbolje razumela vaše stališče, lahko svoje odgovore dopolnite s podrobnejšimi informacijami v ustreznih besedilnih poljih.

Vprašalnik je v 23 jezikih EU. Izpolnite ga lahko v kateremkoli uradnem jeziku EU.

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 30 minut. Izpolnjevanje vprašalnika lahko kadarkoli prekinete in nadaljujete pozneje. Vprašalnik lahko prenesete tudi v obliki pdf. Ko izpolnjeni vprašalnik oddate, lahko kopijo odgovorov prenesete na svoj računalnik. Na koncu vprašalnika vam sistem omogoča naložiti dodatne dokumente kot prilogo svojemu prispevku (največ 1MB).

Evropska komisija vabi organizacije, ki želijo sodelovati v javnem posvetovanju, da se zaradi transparentnosti vpišejo v  register za preglednost in sprejmejo njegov kodeks ravnanja. Če je vaša organizacija vpisana v register za preglednost, pri izpolnjevanju spletnega vprašalnika navedite identifikacijsko številko v registru. Če vaša organizacija ni vpisana v register za preglednost, jo lahko vpišete tukaj. Nato se vrnite na to stran in pošljite svoj prispevek kot registrirana organizacija.

Glede varstva osebnih podatkov in obravnave vašega prispevka preberite priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov

Kontakt