Bekijk de antwoorden

Na afloop van de raadpleging zal de Commissie de reacties snel bekendmaken.

Resultaten en volgende stappen

Na afloop van de raadpleging zal de Commissie een samenvatting van de reacties bekendmaken. Uw antwoorden worden meegenomen bij het uitwerken van de uitgebreide voorstellen voor het meerjarig financieel kader na 2020 en voor de volgende generatie van financiële programma's.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Doelgroep

Deze raadpleging staat open voor alle burgers en belanghebbenden die betrokken zijn bij het cohesiebeleid, met inbegrip van de begunstigden van EU-programma's en -financiering, zoals nationale, regionale en lokale overheden, intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, academische instellingen, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Doel van de raadpleging

In 2018 zal de Commissie uitvoerige voorstellen ontwikkelen voor de volgende generatie van financiële programma's voor het meerjarig financieel kader – de EU-begroting op lange termijn – na 2020. De Commissievoorstellen zullen erop gericht zijn de EU de middelen te geven om te verwezenlijken wat echt belangrijk wordt bevonden, op de gebieden waar de Unie meer kan bereiken dan de individuele lidstaten. Hiertoe moet zorgvuldig worden beoordeeld wat in het verleden goed heeft gewerkt en wat in de toekomst kan worden verbeterd. Deze raadpleging vormt een structureel onderdeel van het beoordelingsproces en de bedoeling ervan is de standpunten van alle belanghebbende partijen te horen over hoe iedere euro uit de EU-begroting zo optimaal mogelijk kan worden besteed.

Soortgelijke raadplegingen hebben plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van bestaande financiële programma's van de EU in meerdere beleidsterreinen, onder meer over de huidige resultaten en de toekomstige uitdagingen. De standpunten van de belanghebbende partijen bij deze raadplegingen worden meegenomen in het huidige proces voor het toekomstig meerjarig financieel kader.

Parallel met deze raadpleging lanceert de Commissie een reeks openbare raadplegingen die betrekking hebben op het volledige spectrum van toekomstige EU-financiering in de volgende gebieden: cohesie; investeringen, onderzoek en innovatie, kleine en middelgrote ondernemingen, en interne markt; migratie; veiligheid; strategische infrastructuur; waarden en mobiliteit.

Hoe kan ik reageren?

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen. Om uw standpunt zo duidelijk mogelijk te maken voor de Commissie, mag u uw antwoorden in de tekstvelden toelichten.

De vragen zijn beschikbaar in 23 EU-talen. U kunt de vragenlijst beantwoorden in de officiële EU-taal van uw keuze.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag. U kunt altijd stoppen met het invullen van de vragenlijst en later weer doorgaan waar u gebleven was. U kunt de vragenlijst in PDF-formaat downloaden. Zodra u uw reactie hebt ingediend, kunt u voor eigen gebruik een kopie downloaden. Aan het eind van de vragenlijst krijgt u de mogelijkheid om aanvullende documenten (maximaal 1MB) te uploaden.

Omwille van de transparantie vraagt de Commissie u, als u als organisatie wenst te reageren op de raadpleging, om u in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Vertegenwoordigt u een in het Transparantieregister ingeschreven organisatie, vermeld dan bij het invullen van de vragenlijst ook uw inschrijvingsnummer. Is uw organisatie niet ingeschreven, dan kunt u zich hier registreren. Keer daarna terug naar deze pagina om uw bijdrage als ingeschreven organisatie in te sturen.

Lees in de specifieke privacyverklaring hoe we met uw persoonsgegevens en uw reactie omgaan. 

Aanvullende informatie

Wilt u meer weten, ga dan naar een van de volgende webpagina's:

Contact