Pregled odgovora

Komisija će objaviti odgovore ubrzo nakon završetka savjetovanja.

Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

Kad savjetovanje završi, Komisija će pripremiti sažetak odgovora. Vaši će se odgovori uzeti u obzir pri izradi sveobuhvatnih prijedloga za višegodišnji financijski okvir nakon 2020. i za sljedeće generacije financijskih programa.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Ciljna skupina

Savjetovanje je otvoreno svim građanima i dionicima koji su zainteresirani za kohezijsku politiku, uključujući korisnike programa i fondova EU-a, kao što su nacionalna, regionalna i lokalna tijela, međuvladine i nevladine organizacije, akademske ustanove, civilno društvo i poduzeća.

Cilj savjetovanja

Komisija će 2018. izraditi sveobuhvatne prijedloge za sljedeću generaciju financijskih programa u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020., odnosno dugoročnog proračuna EU-a. Prijedlozi Komisije bit će osmišljeni tako da se EU-u omogući da ostvari najvažnije ciljeve u područjima u kojima može postići više od država članica koje djeluju samostalno. Za to je potrebno pažljivo procijeniti što je dobro funkcioniralo u prošlosti i što bi se ubuduće moglo popraviti. Ovo je savjetovanje sastavni dio postupka i njegov je cilj prikupiti stajališta svih zainteresiranih strana o tome kako što bolje iskoristiti svaki euro iz proračuna EU-a.

Slična su savjetovanja već provedena u kontekstu evaluacija postojećih financijskih programa EU-a u nekoliko područja politike, među ostalim o dosadašnjoj uspješnosti i budućim izazovima. Stajališta dionika iznesena u okviru tih savjetovanja uzet će se u obzir u tekućem postupku izrade budućeg višegodišnjeg financijskog okvira.

Usporedno s ovim savjetovanjem provode se i druga, kojima je obuhvaćen cijeli spektar financiranja sredstvima EU-a: kohezija; ulaganja, istraživanje i inovacije, mala i srednja poduzeća te jedinstveno tržište; migracije; sigurnost; strateška infrastruktura; vrijednosti i mobilnost.

Kako poslati odgovor

Ispunjavanjem internetskog upitnika možete izraziti mišljenje i sudjelovati u javnom savjetovanju. Kako biste Komisiji omogućili da što bolje razumije vaše stajalište, pozivamo vas da unesete svoje odgovore u za to predviđene okvire.

Upitnik je dostupan na 23 jezika EU-a, a odgovore možete unositi na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Za ispunjavanje upitnika potrebno je približno 30 minuta. Upitnik možete spremiti i nastaviti ga ispunjavati poslije. Možete ga preuzeti u PDF formatu. Kad odgovorite na pitanja, možete preuzeti primjerak ispunjenog upitnika. Na kraju upitnika mogu se učitati i popratni dokumenti (najviše 1 MB) kojima možete dopuniti svoj odgovor.

Komisija poziva organizacije koje žele sudjelovati u javnom savjetovanju da se radi transparentnosti upišu u registar transparentnosti te da se pridržavaju njegova kodeksa ponašanja. Ako je vaša organizacija upisana, molimo vas da pri ispunjavanju upitnika navedete identifikacijski broj iz registra. Ako vaša organizacija nije upisana, možete se upisati ovdje. Zatim se možete vratiti na ovu stranicu i poslati svoj odgovor kao registrirana organizacija.

Za sve informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i odgovorima pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka

Dodatne informacije

Dodatne informacije možete naći na sljedećim stranicama:

Kontakt