Se høringssvarene

Kommissionen vil offentliggøre besvarelserne kort efter, at høringsperioden er afsluttet.

Resultater af høringen og næste skridt

Kommissionen vil opsummere besvarelserne efter udløbet af høringsperioden. Dine svar vil blive taget i betragtning ved udformningen af de omfattende forslag til den flerårige finansielle ramme efter 2020 og de fremtidige finansielle programmer.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

 

Målgruppe

Denne høring er åben for alle borgere og interessenter med interesse i samhørighedspolitik, bl.a. støttemodtagere under EU-programmer og -fonde såsom nationale, regionale og lokale myndigheder, mellemstatslige og ikkestatslige organer, akademiske institutioner, civilsamfundet og virksomheder.

Formål med høringen

I 2018 vil Kommissionen fremsætte omfattende forslag for den flerårige finansielle ramme efter 2020, som er EU's langsigtede budget. Kommissionens forslag skal gøre det muligt for EU at skabe resultater dér, hvor det har allerstørst betydning, og hvor EU i fællesskab kan opnå mere end de enkelte medlemslande kan på egen hånd. Det kræver en grundig vurdering af, hvad der tidligere har fungeret godt, og hvad der kan forbedres i fremtiden. Høringen er en integreret del af denne proces, og formålet med den er at indsamle synspunkter fra alle interesserede parter om, hvordan hver eneste euro fra EU-budgettet kan gøre mest gavn.

Der er gennemført lignende høringer, som skal bruges i evalueringen af eksisterende finansielle programmer på forskellige politikområder, og også i disse høringer har der været fokus både på de opnåede resultater og de fremtidige udfordringer. Høringssvarene vil indgå i den igangværende proces, der skal munde ud i den flerårige finansielle ramme.

Samtidig med denne høring gennemfører Kommissionen en række andre høringer, der dækker hele det fremtidige EU-finansieringsaspekt inden for følgende områder: samhørighed, investering, forskning & innovation, SMV og det indre marked, migration, sikkerhed, strategiske infrastrukturer og værdier og mobilitet.

Sådan indsender du dit bidrag

Du kan deltage i denne offentlige høring ved at udfylde onlinespørgeskemaet. Du er velkommen til at uddybe dine svar i fritekstfelterne, da det vil gøre det nemmere for Kommissionen at forstå dine synspunkter.

Spørgeskemaet findes på 23 EU-sprog. Du kan svare på et hvilket som helst af EU's 24 officielle sprog.

Det tager ca. 30 minutter at besvare spørgsmålene. Du kan gemme dine svar og fortsætte senere. Du kan downloade spørgeskemaet i pdf-format. Når du har indsendt din besvarelse, kan du downloade en kopi af de spørgsmål, du har besvaret. Til slut i spørgeskemaet får du mulighed for at uploade dokumentation, der understøtter din besvarelse (højst 1 MB).

Af hensyn til gennemsigtigheden bedes organisationer, der ønsker at deltage i høringen, lade sig registrere i åbenhedsregistret og tilslutte sig adfærdskodekset. Hvis du repræsenterer en registreret organisation, bedes du angive registreringsnummeret, når du svarer på onlinespørgeskemaet. Hvis ikke, kan du registrere den her. Gå derefter tilbage til denne side, og indsend din besvarelse på vegne af en registreret organisation.

Det er vigtigt at læse den særlige databeskyttelseserklæring, hvoraf det fremgår, hvordan dine personoplysninger og dit bidrag vil blive behandlet.

Yderligere oplysninger

Kontakt