Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
11 Avgust 2017 - 7 November 2017
Področja
Promet

Ciljna skupina

Potniki, evropski državljani, združenje žrtev in njihovih sorodnikov, varnostni organi v prometu (SIA) (letalstvo in druge vrste prometa), letalska industrija (letalski prevozniki, letališča, proizvajalci), združenja pilotov.

Namen posvetovanja

Evropska komisija je leta 2005 sprejela uredbo o letalskem varnostnem seznamu EU (Uredba (ES) 2111/2005), ki jo poznamo tudi kot uredbo o „črnem seznamu“, da bi odpravila dve pomanjkljivosti.

  1. Pomanjkljiva varnost na potovanjih z zrakopolovom v Evropsko unijo, iz nje in znotraj nje: V začetku let 2000 so v vrsti nesreč letalskih prevoznikov iz držav zunaj EU izgubili življenje številni državljani EU. Naknadne analize so pokazale, da je za številne nesreče bilo krivo ne le pomanjkanje varnosti pri samih letalskih družbah, pač pa tudi neustrezno izvajanje mednarodnih varnostnih standardov nadzora s strani pristojnih letalskih organov. Pojavile so se zahteve za usklajen pristop na ravni EU z uvedbo prepovedi opravljanja letov za letalske prevoznike, ki ne izpolnjujejo varnostnih zahtev, da bi prevoznikom z nezadostnimi varnostnimi standardi preprečili opravljanje letov v Evropsko unijo, iz Evropske unije in znotraj nje.
  2. Pomanjkanje jasnosti v zvezi z letalskim prevoznikom, ki dejansko opravlja let: Ker lahko letalski prevoznik ali prodajalec vozovnic, pri katerem kupite letalsko vozovnico, odda izvajanje leta v podizvajanje drugemu letalskemu prevozniku, ni bilo povsem jasno, kateri letalski prevoznik dejansko opravlja let. Zato se je pojavila zahteva, da je treba potnike obvestiti o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let.

Uredba o letalskem varnostnem seznamu daje Komisiji pristojnost za oblikovanje in posodabljanje seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, ter uvaja obveznost za prodajalca vozovnic, da potnike obvesti o identiteti dejanskega letalskega prevoznika. Letalski varnostni seznam se pregleda dvakrat na leto zaradi posodabljanja podatkov in ustreznega obveščanja širše javnosti.

Leta 2016 je preteklo deset let od vzpostavitve letalskega varnostnega seznama. Zdaj je pravi trenutek za oceno uredbe o letalskem varnostnem seznamu EU, da bi ugotovili, ali so bili doseženi glavni cilji (visoka raven zaščite potnikov EU pred varnostnimi tveganji, zagotovitev vseh potrebnih informacij potnikom, ko sprejemajo odločitve glede potovanj z letalom ter izboljšanje varnosti v letalstvu na splošno).

Posvetovanje je del postopka ocenjevanja uredbe o letalskem varnostnem seznamu. Glavni cilji uredbe neposredno zadevajo potnike v evropskem zračnem prevozu, zato prosimo za mnenje širše javnosti o tej temi. Na podlagi tega bo Evropska komisija opredelila prednosti in slabosti Uredbe in jih nato upoštevala pri ocenjevanju.

Način oddaje odgovorov

Prispevke lahko predložite v kateremkoli uradnem jeziku EU.

Anketiranci, ki se ukvarjajo posebej z izvajanjem velikih infrastrukturnih projektov in imajo obsežno znanje s tega področja, bodo odgovarjali na bolj specifična in bolj usmerjena vprašanja.

Vprašanja, na katera ne želite odgovoriti, lahko preskočite. Vendar pa so odgovori na vprašanja, označena z zvezdico, obvezni. Izpolnjevanje vprašalnika lahko tudi kadar koli prekinete in nadaljujete pozneje. Ko boste poslali svoje odgovore, boste lahko prenesli kopijo izpolnjenega vprašalnika.