Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
11 Rugpjūtis 2017 - 7 Lapkritis 2017
Temos
Transportas

Tikslinė grupė

Keleiviai, Europos Sąjungos piliečiai; aukų ir jų artimųjų asociacija; transporto saugos institucijos (aviacijos ir kitų rūšių transporto); aviacijos pramonė (oro transporto bendrovės, oro uostai, gamintojai); pilotų asociacijos.

Konsultacijų tikslas

2005 m. Europos Komisija priėmė Reglamentą dėl skrydžių saugos sąrašo, vadinamąjį Juodojo sąrašo reglamentą (Reglamentas (EB) 2111/2005), kuriuo siekta išspręsti dvi problemas.

  1. Nepakankamai saugūs skrydžiai į ES, iš ES ir ES viduje. XXI a. pirmojo dešimtmečio pradžioje keli ES nepriklausančių šalių oro transporto bendrovių lėktuvai patyrė avarijas, per kurias žuvo daug ES piliečių. Atlikus tyrimus nustatyta, kad daugelis šių avarijų įvyko ne tik dėl to, kad pačios oro transporto bendrovės neužtikrino saugos, bet ir dėl to, kad atitinkamos aviacijos institucijos netinkamai taikė tarptautinius saugos priežiūros standartus. Dėl to kilo poreikis suderinti veiksmus ES lygmeniu ir nesaugioms oro transporto bendrovėms taikyti draudimą vykdyti veiklą, t. y. neleisti oro transporto bendrovėms, kurių saugos standartai nėra griežti, vykdyti skrydžių į ES, iš ES ir ES viduje.
  2. Aiškumo, kuri oro transporto bendrovė yra iš tiesų atsakinga už skrydį, stoka. Kadangi oro transporto bendrovei arba bilietų pardavėjui, iš kurių perkamas lėktuvo bilietas, leidžiama patikėti vykdyti skrydį kitai oro transporto bendrovei, nebuvo aišku, kuri oro transporto bendrovė iš tiesų atsakinga už skrydį. Dėl to kilo mintis, kad keleiviai turėtų būti informuojami apie tai, kokia oro transporto bendrovė vykdo skrydį.

Reglamentu dėl skrydžių saugos sąrašo Komisijai suteikta kompetencija sudaryti ir atnaujinti oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, sąrašą, o bilietų pardavėjai įpareigoti informuoti keleivius apie tai, kokia oro transporto bendrovė vykdo skrydį. ES skrydžių saugos sąrašas du kartus per metus peržiūrimas, kad nebūtų pasenęs ir kad visuomenė būtų tinkamai informuojama.

2016 m. suėjo dešimt metų nuo skrydžių saugos sąrašo sudarymo. Dabar tinkamas metas įvertinti Reglamentą dėl skrydžių saugos sąrašo ir nuspręsti, ar pasiekti pagrindiniai tikslai (suteikti ES keleiviams aukšto lygio apsaugą, suteikti vartotojams galimybę rinktis skrydžius turint reikiamą informaciją ir apskritai gerinti aviacijos saugą).

Šios konsultacijos, kuriose kviečiame jus dalyvauti, yra Reglamento dėl skrydžių saugos sąrašo vertinimo proceso dalis. Kadangi pagrindiniai reglamento tikslai tiesiogiai susiję su Europos oro transporto keleiviais, norėtume žinoti plačiosios visuomenės nuomonę šiuo klausimu. Tai suteiks Europos Komisijai galimybę nustatyti Reglamento privalumus ir trūkumus, taigi padės jį įvertinti.

Kaip teikti atsakymus

Nuomones galima teikti bet kuria ES kalba.

Respondentams, dirbantiems didelių infrastruktūros projektų įgyvendinimo srityje ir dėl to puikiai tuos klausimus išmanantiems, bus užduodama konkretesnių tikslinių klausimų.

Klausimus, į kuriuos nenorite atsakyti, galite praleisti. Tačiau į žvaigždute pažymėtus klausimus atsakyti būtina. Be to, bet kuriuo metu galite padaryti pertrauką ir pratęsti vėliau. Pateikęs atsakymus, galėsite parsisiųsdinti savo užpildyto klausimyno kopiją.

Kontaktiniai duomenys