Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
11 kolovoza 2017 - 7 studenog 2017
Teme
Promet

Ciljna skupina

Putnici, europski građani; udruženje žrtava i njihove rodbine; tijela nadležna za sigurnost prometa (zrakoplovstvo i ostali oblici); zrakoplovna industrija (zračni prijevoznici, zračne luke, proizvođači); udruženja pilota.

Cilj savjetovanja

Europska komisija uvela je 2005. Uredbu o „sigurnosnom popisu zračnih prijevoznika” (Uredba (EZ) 2111/2005), poznatu i kao Uredba o „popisu zračnih prijevoznika za koje vrijedi zabrana letenja u Uniji”, kako bi se prevladala dva nedostatka.

  1. Nedostatak sigurnosti prilikom putovanja zrakoplovom u EU, iz EU-a i unutar EU-a: zračni prijevoznici izvan EU-a su početkom prvog desetljeća 21. stoljeća bili uključeni u niz nesreća sa smrtnim posljedicama, što je rezultiralo smrću znatnog broja europskih državljana. Naknadnom je analizom utvrđeno da uzroci mnogih od tih nesreća nisu nastali samo zbog nedostatka sigurnosti ili samih zračnih prijevoznika, nego i zbog toga što nadležna tijela za zrakoplovstvo nisu na odgovarajući način primjenjivala međunarodne norme sigurnosnog nadzora. Takvi su rizici doveli do zahtjeva za usklađenim pristupom na razini EU-a nametanjem zabrana poslovanja zračnim prijevoznicima koji ne zadovoljavaju sigurnosne standarde te na taj način sprečavanjem letenja u EU, iz EU-a i unutar EU-a za zračne prijevoznike s niskim sigurnosnim standardima.
  2. Nejasnoće u pogledu zračnog prijevoznika koji je stvarno zadužen za let: budući da je dopušteno da zračni prijevoznik ili prodavatelj karata od kojeg kupujete avionsku kartu povjeri obavljanje leta drugom zračnom prijevozniku, postojale su nejasnoće u pogledu zračnog prijevoznika koji je stvarno zadužen za let. S obzirom na takve rizike predloženo je da putnici trebaju biti obaviješteni o tome koji zračni prijevoznik obavlja usluge leta.

Uredbom o EU-ovu sigurnosnom popisu zračnih prijevoznika Komisiji se omogućilo uspostavljanje i ažuriranje popisa zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Unije te se uvela obveza za prodavatelja karata da obavijesti putnike o tome koji zračni prijevoznik obavlja usluge leta. EU-ov sigurnosni popis zračnih prijevoznika preispituje se svake dvije godine kako bi bio ažuriran, a javnost na odgovarajući način obaviještena.

Godine 2016. bila je deseta obljetnica objave sigurnosnog popisa zračnih prijevoznika. Sada je dobar trenutak za provođenje evaluacije Uredbe o EU-ovu sigurnosnom popisu zračnih prijevoznika kako bi se procijenilo jesu li ostvareni glavni ciljevi (visoka razina zaštite putnika od sigurnosnih rizika kojima se omogućuje potrošačima da donesu utemeljene odluke o putovanju zrakom te se općenito poboljšava sigurnost zrakoplovstva).

Ovo savjetovanje u koje ste pozvani da se uključite dio je postupka evaluacije Uredbe o EU-ovu sigurnosnom popisu zračnih prijevoznika. Budući da se glavni ciljevi Uredbe izravno odnose na putnike u europskom zračnom prometu, tražimo mišljenje šire javnosti o toj temi. Na temelju njega će Europska komisija moći utvrditi prednosti i nedostatke Uredbe te će tako poslužiti kao izvor podataka za postupak evaluacije.

Kako poslati odgovor

Odgovore možete poslati na bilo kojem jeziku EU-a.

Ispitanicima koji se posebno bave pitanjima povezanima s provedbom velikih infrastrukturnih projekata će se zbog njihova opsežnog poznavanja materije postavljati konkretnija i usmjerenija pitanja.

Možete preskočiti pitanja na koja ne želite odgovoriti. Međutim, na pitanja označena zvjezdicom odgovor je obvezan. Ispunjavanje upitnika možete u svakom trenutku prekinuti i nastaviti kasnije. Nakon što pošaljete odgovore, možete preuzeti primjerak ispunjenog upitnika.