Perustiedot

Kuulemisen kesto
11 elokuu 2017 - 7 marraskuu 2017
Aiheet
Liikenne

Kohderyhmä

Matkustajat, EU:n kansalaiset, lento-onnettomuuksien uhrien ja heidän omaistensa tueksi perustetut yhdistykset, liikenteen turvallisuusviranomaiset (turvallisuustutkintaviranomaiset) (lentoliikenne ja muut liikennemuodot), ilmailuteollisuus (lentoyhtiöt, lentoasemat, palveluntarjoajat) ja liikennelentäjäliitot.

Kuulemisen tavoite

Euroopan komissio antoi EU:n lentoturvallisuusluetteloa koskevan asetuksen (asetus (EY) N:o 2111/2005) (”lentoyhtiöiden musta lista”) vuonna 2005 seuraavien ongelmien korjaamiseksi.

  1. Turvallisuuden puute matkustettaessa lentoteitse EU:hun, sieltä pois tai sen sisällä: EU:n ulkopuolisille lentoyhtiöille sattui 2000-luvun alkupuolella useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, joissa menehtyi huomattava määrä EU:n kansalaisia. Onnettomuuksien jälkeen tehdyistä analyyseista kävi ilmi, että useat niistä johtuivat paitsi turvallisuuteen liittyvistä puutteista tai lentoyhtiöiden toiminnasta, myös siitä, että asianomaiset ilmailuviranomaiset olivat soveltaneet kansainvälisiä turvallisuusvalvonnan vaatimuksia puutteellisesti. Tämän vuoksi vaadittiin, että EU:n oli voitava asettaa turvallisuudeltaan kyseenalaiset lentoyhtiöt toimintakieltoon ja näin estää niiden liikennöinti EU:hun, sieltä pois tai sen sisällä.
  2. Epäselvyys lennosta tosiasiallisesti vastaavasta lentoyhtiöstä: Koska lentoliikenteen harjoittajat tai lipun myyjät voivat ulkoistaa lennon suorittamisen toiselle lentoyhtiölle, on joissakin tapauksissa epäselvää, mikä lentoyhtiö tosiasiallisesti vastaa lennosta. Tämän vuoksi esitettiin, että lentomatkustajille on annettava tieto siitä, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa lennon.

Lentoturvallisuusluetteloa koskevalla asetuksella Euroopan komissiolle annettiin toimivalta laatia ja päivittää EU:ssa toimintakieltoon asetettujen lentoliikenteen harjoittajien luettelo. Asetukseen sisältyi myös vaatimus, että lipun myyjän on ilmoitettava lentomatkustajille lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan tiedot. EU:n lentoturvallisuusluetteloa tarkistetaan puolivuosittain sen pitämiseksi ajan tasalla. Yleisölle tiedotetaan muutoksista.

Lentoturvallisuusluettelo täytti 10 vuotta vuonna 2016. Nyt on oikea hetki tarkastella lentoturvallisuusluetteloa koskevaa asetusta ja arvioida, onko sen tärkeimmät tavoitteet saavutettu (EU:n matkustajien tehokas suojaaminen turvallisuusriskeiltä, harkittujen lentomatkailuvalintojen mahdollistaminen kuluttajille ja yleisen lentoturvallisuuden parantaminen).

Tämä kuuleminen on osa lentoturvallisuusluetteloa koskevan asetuksen arviointiprosessia. Koska asetuksen päätavoitteet koskevat välittömästi eurooppalaisia lentomatkustajia, komissio haluaa kuulla yleisön mielipiteitä aiheesta. Tämä auttaa komissiota kartoittamaan asetuksen vahvuuksia ja heikkouksia.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Voit vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Jos toimit erityisesti suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttamisen parissa, voit vastata tarkemmin kohdennettuihin kysymyksiin.

Voit ohittaa kysymykset, joihin vastaaminen ei tunnu luontevalta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ja jatkaa myöhemmin. Kun olet lähettänyt vastauksesi, voit ladata itsellesi niistä kopion.

Yhteydenotot