Obsah konzultace

Trvání konzultace
11 Srpen 2017 - 7 Listopad 2017
Témata
Doprava

Cílová skupina

cestující, evropští občané; sdružení obětí a jejich rodin; orgány pro šetření (SIA) (letecká doprava a ostatní druhy dopravy); odvětví letecké dopravy (letecké společnosti, letiště, výrobci); sdružení pilotů

Cíl konzultace

Evropská komise chtěla v roce 2005 nařízením o seznamu pro leteckou bezpečnost EU (nařízení (ES) č. 2111/2005), známým také jako „černá listina leteckých společností“, řešit dva nedostatky.

  1. nedostatečná bezpečnost při cestování letadlem do EU, z EU a v rámci EU: Po roce 2000 měly letecké společnosti ze zemí mimo EU podíl na několika smrtelných nehodách, takže jejich vinou přišel o život značný počet evropských občanů. Z následné analýzy vyplynulo, že řada těchto nehod nebyla způsobena pouze tím, že dané letecké společnosti nezajistily bezpečnost, ale také tím, že na uplatňování mezinárodních norem nedostatečně dohlížely příslušné úřady pro letectví. V reakci na tyto obavy byl požadován harmonizovaný přístup na úrovni EU a zákaz provozování letecké dopravy pro společnosti nezaručující dostatečnou bezpečnost, takže takové společnosti již nesměly provozovat letecké dopravu do EU, z EU a v rámci EU.  
  2. nejasnosti v tom, která letecká společnost je za let skutečně odpovědná: Jelikož je povoleno, aby pro leteckou společnost nebo prodejce letenek, od nichž jste si koupili letenku, let externě zajistila jiná letecká společnost, není dostatečně jasné, která letecká společnost je za let skutečně odpovědná. V důsledku toho vyvstala nutnost, aby cestující byli informováni o tom, kdo je provozujícím leteckým dopravcem.  

Nařízení o seznamu pro leteckou bezpečnost přidělilo Komisi pravomoc sestavit a aktualizovat seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, a zavedlo povinnost prodejce letenek informovat cestující o tom, který dopravce bude let provozovat. Seznam EU pro leteckou bezpečnost se každé dva roky reviduje, aby odpovídajícím způsobem veřejnosti poskytoval aktuální informace.

Seznam v roce 2016 funguje již 10 let. Nastává tedy vhodná chvíle zhodnotit, jak se nařízení o seznamu pro leteckou bezpečnost osvědčilo a zda byly splněny jeho cíle (zajistit vysokou úroveň ochrany cestujících EU před bezpečnostními riziky EU, umožnit spotřebitelům se kvalifikovaně rozhodovat, když mají cestovat letecky, a zvýšit bezpečnost letectví obecně).

Konzultace, které bychom byli rádi, abyste se účastnili, tvoří součást procesu hodnocení uvedeného nařízení. Jelikož se hlavní cíle tohoto nařízení přímo týkají evropských cestujících v letecké dopravě, žádáme o stanovisko k tomuto tématu širokou veřejnost. Evropská komise tak bude moci zjistit silné a slabé stránky daného nařízení, což využije při jeho hodnocení.

Jak zaslat příspěvek

Odpovídat můžete v kterémkoli z jazyků EU.

Respondenti, kteří se speciálně zabývají otázkami souvisejícími s prováděním velkých infrastrukturních projektů, budou vzhledem ke své vynikající obeznámenosti s danou problematikou požádáni o zodpovězení specifičtějších a cílenějších dotazů.

Otázky, na které nechcete odpovědět, můžete přeskočit. Odpovědi na otázky označené hvězdičkou jsou však povinné. Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání odpovědí si můžete stáhnout kopii vyplněného dotazníku.