Obsah konzultace

Trvání konzultace
2 Březen 2018 - 24 Květen 2018
Témata
Energetika
Útvary

Výsledky konzultace a další postup

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude s vaším příspěvkem a osobními údaji nakládáno, přečtěte si související prohlášení o ochraně soukromí. Výsledky veřejné konzultace budou vzaty v potaz při přezkumu prováděcího nařízení Komise, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu, v pohotovostním režimu při připojení na síť a ve vypnutém stavu. Přezkum se připravuje v souladu s pracovním plánem pro ekodesign na období 2016–2019.

Cílová skupina

Všichni občané a organizace, kteří se chtějí podělit o svůj názor na ekodesign, včetně místních orgánů, místních zájmových skupin, malých a středních podniků, spotřebitelských organizací a organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, odborů, nevládních organizací, poradenských společností, sdružení pracovníků i zaměstnavatelů a jiných relevantních subjektů

Cíl konzultace

Vzhledem k tomu, že všichni evropští občané a organizace pravděpodobně nakupují výrobky, na něž se vztahuje toto nařízení (např. domácí spotřebiče, spotřební elektroniku a zařízení informační techniky), je cílem této veřejné konzultace transparentním způsobem shromáždit jejich názory a stanoviska, a to pomocí dotazníku. Dotazník obsahuje otázky obecného i specifičtějšího technického charakteru.

Výsledky Komise dále využije jako podklad k hodnocení a posouzení dopadů v rámci přípravy nařízení.

Jak zaslat příspěvek

Své příspěvky můžete zaslat prostřednictvím online dotazníku (na stránkách EUSurvey).

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude s vaším příspěvkem a osobními údaji nakládáno, přečtěte si související prohlášení o ochraně soukromí.

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU kromě irštiny a vyplnit ho můžete v kterémkoli z nich. Vzhledem k možné prodlevě při překladu odpovědí z některých jazyků uvítáme, pokud odpovíte anglicky, protože to Komisi usnadní zpracování odpovědí.

Zobrazit dotazník

Další informace

Organizace, sítě, platformy i OSVČ, jejichž cílem je ovlivnit rozhodovací proces EU, by se měly zaregistrovat v rejstříku transparentnosti a poskytnout tak Komisi a veřejnosti informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují a jaký je záběr tohoto zastupování. Příspěvky od organizací a podniků, které se nezaregistrují, budou zpracovány jako samostatná kategorie „neregistrované organizace/podniky“, s výjimkou zúčastněných stran uznaných příslušnými ustanoveními Smlouvy.
Zaregistrované organizace dostávají e-mailem automatická upozornění na nové veřejné konzultace, které Komise publikuje v konzultační části portálu Europa, a rovněž na plány (tzv. roadmaps) a prvotní posouzení dopadů zveřejňované na příslušných internetových stránkách. Více informací najdete na internetových stránkách rejstříku transparentnosti.

Kontakt