Om denne høring

Høringsperiode
13 februar 2018 - 7 maj 2018
Emner
Energi
Afdelinger

Resultater af høringen og næste skridt

Besvarelserne vil blive offentliggjort på internettet. I den særlige erklæring om databeskyttelse, som er vedlagt høringen, kan du læse, hvordan dine personoplysninger og din besvarelse vil blive behandlet.

Resultaterne af høringen vil indgå i Kommissionens udarbejdelse af gennemførelsesforordninger vedrørende de nævnte produkter. Udarbejdelsen vil ske i overensstemmelse med artikel 11 i forordningen om energimærkning og arbejdsplanen for miljøvenligt design for 2016-2019.

Målgruppe

Alle borgere og organisationer, der ønsker at give deres mening til kende om EU's miljø- og energimærkningsordninger, bl.a. lokale myndigheder og interessegrupper, SMV'er, forbrugerorganisationer, miljøorganisationer, fagforeninger, NGO'er, rådgivende firmaer, sammenslutninger af arbejdstagere, arbejdsgiverforeninger og andre interesserede parter og borgere.

Formål med høringen

De fleste europæiske borgere vil sandsynligvis på et eller andet tidspunkt købe opvaskemaskiner, køleskabe, vaskemaskiner, vaske/tørremaskiner, computere, fjernsyn og/eller lyskilder, og formålet med denne høring er via spørgeskemaet at indsamle deres synspunkter på en gennemsigtig måde. Der er for hver produktgruppe både almene spørgsmål og mere tekniske spørgsmål.

Høringen giver også Kommissionen mulighed for at indhente supplerende synspunkter fra medlemslandene, offentlige myndigheder, repræsentanter for branchen, NGO'er og andre berørte organisationer.

Høringsresultaterne vil indgå i Kommissionens evaluering og konsekvensanalyse i forbindelse med udarbejdelsen af forordninger for hver enkelt produktgruppe.

Sådan indsender du dit bidrag

Hvis du ønsker at deltage i høringen, skal du udfylde onlinespørgeskemaet (EUSurvey).

Besvarelserne vil blive offentliggjort på internettet. I den særlige erklæring om databeskyttelse, som er vedlagt høringen, kan du læse, hvordan dine personoplysninger og din besvarelse vil blive behandlet.

Spørgeskemaet findes på alle de officielle EU-sprog undtagen irsk. Du kan svare på ethvert af de officielle EU-sprog. Da det kan tage længere tid at oversætte kommentarer på visse sprog, er besvarelser på engelsk særligt velkomne, fordi de gør det muligt for Kommissionen at behandle undersøgelsen hurtigere.

Se spørgeskemaet

Yderligere oplysninger

Organisationer, netværk, platforme eller enkeltmandsvirksomheder, som beskæftiger sig med at opnå indflydelse på EU's beslutningsproces, bedes oplyse Kommissionen og offentligheden om, hvilke interesser de repræsenterer, og hvor omfattende deres repræsentation er, ved at registrere sig i åbenhedsregistret. Besvarelser fra organisationer og virksomheder, som vælger ikke at registrere sig, behandles i den særskilte kategori "ikke-registrerede organisationer/virksomheder", medmindre de er anerkendt som repræsentanter for interessenter i henhold til de relevante traktatbestemmelser.
De registrerede organisationer får besked med e-mail, når Kommissionen offentliggør en offentlig høring, en køreplan eller en foreløbig konsekvensanalyse på Europa-websitet.
Du kan læse mere på Kommissionens website om åbenhedsregistret.

Kontakt