Obsah konzultace

Trvání konzultace
13 Únor 2018 - 7 Květen 2018
Témata
Energetika
Útvary

Výsledky konzultace a další postup

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude s vaším příspěvkem a osobními údaji nakládáno, přečtěte si související prohlášení o ochraně osobních údajů.

Výsledky veřejné konzultace Komise využije při přípravě prováděcích nařízení týkajících se uvedených výrobků, jež budou vypracována v souladu s článkem 11 nařízení o energetických štítcích a s pracovním plánem pro ekodesign na období 2016–2019.

Cílová skupina

Všichni občané a organizace, kteří se chtějí podělit o svůj názor na ekodesign a systém označování energetické účinnosti, včetně místních orgánů, místních zájmových skupin, malých a středních podniků, spotřebitelských organizací a organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, odborů, nevládních organizací, poradenských společností, sdružení pracovníků i zaměstnavatelů a jiných relevantních subjektů

Cíl konzultace

Myčku nádobí, chladničku, pračku, počítač či televizor si alespoň jednou za život koupí většina evropských občanů. Účelem této veřejné konzultace je transparentním způsobem shromáždit jejich názory a stanoviska prostřednictvím dotazníku. Pro každou skupinu výrobků jsou v dotazníku uvedeny konkrétní technicky zaměřené otázky.

Konzultace také poslouží k získání dalších podnětů a názorů od členských států, orgánů veřejné správy, průmyslových skupin, nevládních organizací a dalších zainteresovaných subjektů.

Výsledky Komise dále využije jako podklad k hodnocení a posouzení dopadů v rámci přípravy předpisů specifických pro každou skupinu výrobků.

Jak zaslat příspěvek

Své příspěvky můžete zaslat prostřednictvím online dotazníku (na stránkách EUSurvey).

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude s vaším příspěvkem a osobními údaji nakládáno, přečtěte si související prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU kromě irštiny a vyplnit ho můžete v kterémkoli z nich. Vzhledem k možné prodlevě při překladu odpovědí z některých jazyků uvítáme, pokud odpovíte v angličtině, protože to Komisi usnadní rychlejší zpracování odpovědí.

Zobrazit dotazník

Další informace

Organizace, sítě, platformy i OSVČ, jejichž cílem je ovlivnit rozhodovací proces EU, by se měly zaregistrovat v rejstříku transparentnosti a poskytnout tak Komisi a veřejnosti informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují a jaký je záběr tohoto zastupování. Příspěvky od organizací a podniků, které se nezaregistrují, budou zpracovány jako samostatná kategorie „neregistrované organizace/podniky“, s výjimkou zúčastněných stran uznaných příslušnými ustanoveními Smlouvy.
Zaregistrované organizace dostávají e-mailem automatická upozornění na nové veřejné konzultace, které Komise publikuje v konzultační části portálu Europa, a rovněž na plány (tzv. roadmaps) a prvotní posouzení dopadů zveřejňované na příslušných internetových stránkách.
Více informací najdete na internetových stránkách rejstříku transparentnosti.

Kontakt