Obsah konzultace

Trvání konzultace
3 Duben 2018 - 26 Červen 2018
Témata
Doprava

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace.

V roce 2017 proběhla specializovaná konzultace o hodnocení směrnice o letištních poplatcích, do níž byly pozvány hlavní zúčastněné strany, na něž se směrnice vztahuje, a dále členské státy a donucovací orgány. Tytéž zainteresované strany budou pozvány k účasti v další specializované konzultaci, která se zaměří na posouzení případného dopadu revize dané směrnice a která bude probíhat v první polovině roku 2018. Zainteresované strany, které již vyjádřily nebo hodlají vyjádřit svůj názor ve specializované konzultaci, se mohou účastnit i tohoto průzkumu, nijak tím však nezvýší váhu svých postojů.

Cíl konzultace

Letištní poplatky platí letecké společnosti za užívání zařízení a služeb letiště. Jsou zahrnuty do celkové ceny za leteckou přepravu osob nebo nákladu, kterou zákazník zaplatí. Letištní poplatky představují hlavní část příjmů letišť a jsou také nezanedbatelnou součástí provozních nákladů leteckých společností.

Směrnice o letištních poplatcích stanoví specifická rámcová pravidla EU upravující základní strukturu letištních poplatků.

Komise přijala 7. prosince 2015 strategii pro evropské letectví, která si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost a udržitelnost celého hodnotového řetězce letecké dopravy v EU, včetně letišť. Strategie stanoví, že bude provedeno hodnocení směrnice, aby se posoudilo, zda a do jaké míry bude nutné provést její změny.

Komise zahájila hodnocení směrnice o letištních poplatcích v roce 2016 a posouzení dopadů v souvislosti s případnou revizí směrnice v roce 2017.

Cílem této otevřené konzultace je zajistit, aby kromě organizací a jednotlivců, kteří se přímo podílejí na provádění směrnice 2009/12/ES nebo na něž se požadavky této směrnice vztahují, měly i další skupiny zainteresovaných stran a široká veřejnost možnost vyjádřit svůj názor na toto téma.

Jak zaslat příspěvek

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU (kromě irštiny) a své odpovědi můžete zasílat v kterémkoli z těchto jazyků. Uvítáme však, pokud dotazník vyplníte v angličtině.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání odpovědí si můžete stáhnout kopii vyplněného dotazníku.

Můžete také nahrát doplňující dokumenty se svými stanovisky nebo je zaslat na naši e-mailovou adresu.

Došlé příspěvky budou zveřejněny na této internetové stránce. Pokud respondent nesouhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, bude jeho příspěvek zveřejněn anonymně. Jestliže ke svému příspěvku nahrajete doplňující dokument, může být v nezměněné podobě zveřejněn spolu s vašimi odpověďmi.

Komise v zájmu transparentnosti žádá organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit své připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky jednotlivců (pravidla pro konzultace, viz KOM (2002) 704, a sdělení o opatřeních vyvozených z „Evropské iniciativy pro transparentnost“, viz KOM (2007) 127 ze dne 21. března 2007).

Pokud je vaše organizace již v rejstříku transparentnosti zaregistrována, uveďte při vyplňování dotazníku její registrační číslo. Váš příspěvek pak bude považován za reprezentativní názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a podejte příspěvek jako registrovaná organizace.

Systém lokálně ukládá kopie rozpracovaného dotazníku. Ty slouží pro případ, že by server nebyl během odesílání odpovědí dočasně k dispozici, váš počítač byl neočekávaně vypnut atp. Lokální kopie obsahuje identifikátory otázek a naposledy uložený koncept odpovědí. Jakmile úspěšně odešlete odpovědi na server nebo úspěšně na server uložíte koncepty svých odpovědí, je lokální kopie odstraněna. Při vyplňování je nad formulářem k dispozici volba „Uložit odpovědi na tomto počítači do záložního souboru (deaktivujte v případě, že počítač sdílíte s více osobami a chcete zachovat důvěrnost odpovědí)“ – ta umožňuje tuto funkci aktivovat a deaktivovat. Je-li funkce deaktivována, žádné údaje nebudou na vašem počítači uloženy.

Viz rovněž: Nápověda pro respondenty