Despre consultare

Perioada consultării
23 Iulie 2018 - 29 Octombrie 2018
Domenii
Mediu

Rezultatele consultării și etapele următoare

DescarcăPDF - 648.2 KB

Grup-țintă

Consultarea se adresează tuturor părților interesate, inclusiv cetățeni, întreprinderi, organizații, autorități publice etc.

Obiectivul consultării

Această consultare se bazează pe analiza Comisiei privind interacțiunea din comunicarea publicată la 16 ianuarie 2018. Scopul său este de a evalua reacția părților interesate față de diferitele opțiuni și chestiuni legate de cele patru aspecte principale descrise în comunicare, în vederea elaborării viitoarelor inițiative legislative și nelegislative în domeniu.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Pentru a participa la această consultare, completați chestionarul on-line.

Pentru a participa la consultare, faceți clic aici.

Chestionarul este disponibil în 23 de limbi oficiale ale UE, iar răspunsurile la întrebări pot fi formulate în oricare din acestea. 

Puteți întrerupe și relua oricând completarea chestionarului. După ce trimiteți răspunsurile, puteți descărca o copie a acestora.

Toate contribuțiile primite vor fi publicate on-line. Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate atașată prezentei consultări pentru informații despre modul în care vor fi prelucrate datele cu caracter personal și contribuțiile dumneavoastră.

DescarcăPDF - 79.6 KB

Chestionar

Informații suplimentare

În cadrul Inițiativei europene în materie de transparență, Comisia Europeană invită organizațiile (inclusiv ONG-urile, asociațiile de comerț, întreprinderile etc.) care doresc să participe la consultări publice să ofere, atât Comisiei, cât și publicului larg, informații cu privire la entitățile și interesele pe care le reprezintă, la obiectivele pe care le urmăresc, la modalitățile prin care sunt finanțate și la structura lor înscriindu-se în Registrul de transparență și acceptând codul de conduită aferent.

Dacă organizația dumneavoastră figurează deja în Registru, vă rugăm să indicați în chestionar numărul său de înregistrare. Contribuția va fi considerată în acest caz ca reprezentând opiniile organizației dumneavoastră.

Dacă organizația dumneavoastră nu este încă înscrisă în Registru, o puteți înscrie acum. Reveniți apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.

Atunci când analizează răspunsurile la consultare, Comisia tratează contribuțiile respondenților care decid să nu se înscrie în Registrul de transparență drept contribuții din partea unor persoane private (cu excepția cazului în care respondenții sunt recunoscuți ca părți interesate reprezentative prin dispozițiile cu privire la Dialogul social european ale articolelor 154-155 din TFUE).

Contact