Perustiedot

Kuulemisen kesto
23 heinäkuu 2018 - 29 lokakuu 2018
Aiheet
Ympäristö

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

LataaPDF - 648.2 KB

Kohderyhmä

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, yritykset, organisaatiot ja viranomaiset.

Kuulemisen tavoite

Kuuleminen perustuu 16.1.2018 annetussa komission tiedonannossa esitettyyn analyysiin rajapinnasta. Tavoitteena on arvioida sidosryhmien suhtautumista tiedonannossa kuvattujen neljän suuren ongelman ratkaisuvaihtoehtoihin ja niihin liittyviin kysymyksiin. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan tulevia lainsäädäntöaloitteita ja muita toimia.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselylomakkeen.

Siirry kyselylomakkeeseen

Kyselylomake on saatavana 23:lla EU:n virallisella kielellä, ja siihen voi vastata niistä millä tahansa. 

Voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ja jatkaa sitä myöhemmin. Täytetystä kyselylomakkeesta voi vastauksen lähettämisen jälkeen ladata kopion itselleen.

Saadut vastaukset julkaistaan internetissä. Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.

LataaPDF - 79.6 KB

Lisätietoa

Euroopan avoimuusaloitteen mukaisesti Euroopan komissio pyytää organisaatioita (kansalaisjärjestöjä, toimialajärjestöjä, yrityksiä jne.), jotka haluavat osallistua julkisiin kuulemisiin, rekisteröitymään avoimuusrekisteriin. Rekisterissä organisaatiot antavat komissiolle ja suurelle yleisölle tietoja siitä, ketä ja mitä etuja ne edustavat, sekä tietoja tavoitteistaan, rahoituksestaan ja rakenteistaan. Samalla organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa.

Jos edustamasi organisaatio on jo rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin, ilmoita kyselylomakkeessa sen tunnistenumero. Tällöin vastaustesi katsotaan edustavan organisaatiosi kantaa.

Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröidä sen nyt. Palaa rekisteröitymisen jälkeen tälle sivulle ja osallistu kuulemiseen rekisteröityneen organisaation edustajana.

Kuulemisvastausten analysoinnissa rekisteröitymättömien vastaajien vastaukset rinnastetaan yksityishenkilöiden vastauksiin (ellei vastaajaa katsota sidosryhmien edustajaksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 ja 155 artiklassa tarkoitetussa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa).

Yhteydenotot