Obsah konzultace

Trvání konzultace
23 červenec 2018 - 29 Říjen 2018
Témata
Životní prostředí

Výsledky konzultace a další postup

StáhnoutPDF - 648.2 KB

Cílová skupina

Této konzultace se mohou účastnit všechny zúčastněné strany, včetně občanů, podniků, organizací, orgánů veřejné moci apod.

Cíl konzultace

Tato konzultace navazuje na analýzu Komise týkající pomezí právních předpisů ve sdělení vydaném 16. ledna 2018. Jejím cílem je posoudit názor zúčastněných stran na různé možnosti a otázky týkající se čtyř hlavních bodů popsaných v uvedeném sdělení. Výsledky konzultace se odrazí ve formulaci budoucích právních předpisů i nelegislativních iniciativ.

Jak zaslat příspěvek

Účast v této veřejné konzultaci spočívá ve vyplnění online dotazníku.

Dotazník najdete zde.

Je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU a odpovídat můžete v kterémkoli z nich. 

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii.

Všechny obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

StáhnoutPDF - 79.6 KB

Další informace

V rámci Evropské iniciativy pro transparentnost žádá Komise organizace (včetně nevládních organizací, obchodních organizací, podniků apod.), které chtějí ve veřejné konzultaci předložit připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, koho a co zastupují, o svých cílech, financování a struktuře, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím souvisejícího kodexu chování.

Jste-li již registrovanou organizací, vyplňte prosím v dotazníku své identifikační číslo v rejstříku. Váš příspěvek pak bude považován za názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud v rejstříku zapsána, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Při rozboru odpovědí zaslaných v rámci této konzultace bude s příspěvky respondentů, kteří se rozhodnou, že se do rejstříku transparentnosti nepřihlásí, zacházeno jako s příspěvky jednotlivců (výjimku tvoří respondenti, kteří jsou podle ustanovení Smlouvy, Evropský sociální dialog, články 154–155 SFEU považováni za zástupce zúčastněných subjektů).

Kontakt