Despre consultare

Perioada consultării
22 Ianuarie 2018 - 20 Aprilie 2018
Domenii
Agricultură și dezvoltare rurală

Grup-țintă

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor. Se așteaptă în special contribuții din partea următoarelor categorii de beneficiari ai programelor de dezvoltare rurală:

  • agricultori
  • operatori
  • comercianți cu amănuntul
  • comercianți cu ridicata
  • cetățeni din zonele rurale
  • autorități publice naționale
  • autorități publice regionale
  • organizații profesionale (ex. asociații, camere de comerț etc.)
  • ONG-uri și organizații ale societății civile
  • alte instituții publice

Obiectivul consultării

Programele de dezvoltare rurală ale UE beneficiază de sume substanțiale din fonduri europene. Ele sunt supuse unor evaluări periodice menite să ducă la îmbunătățirea rezultatelor și să garanteze o utilizare cât mai eficientă a banilor publici.

Rezultatele acestei consultări vor fi folosite de Comisia Europeană pentru a formula concluzii care, la rândul lor, vor fi utilizate în pregătirea politicii agricole comune pentru perioada de după 2020. 

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Puteți participa la această consultare publică completând chestionarul on-line. Puteți să întrerupeți completarea chestionarului în orice moment și să continuați mai târziu. După ce trimiteți răspunsurile, puteți descărca o copie a lor. Dacă sunteți în imposibilitatea de a utiliza chestionarul on-line, vă rugăm să ne contactați utilizând adresa de e-mail de mai jos.

Contribuțiile pot fi trimise în orice limbă oficială a UE.

Toate contribuțiile vor fi publicate pe site-ul Comisiei Europene, respectând normele privind protecția datelor, precum și restricțiile aplicabile organizațiilor.

În scopul transparenței, Comisia solicită organizațiilor care doresc să prezinte observații în contextul consultărilor publice să furnizeze Comisiei și publicului larg informații din care să reiasă ce entități și ce interese reprezintă înscriindu-se în Registrul de transparență și aderând la Codul de conduită aferent. Dacă o organizație hotărăște să nu furnizeze aceste informații, politica declarată a Comisiei este să considere contribuția respectivă ca fiind o contribuție individuală [a se vedea Comunicarea COM(2002) 704 privind standardele de consultare și Comunicarea COM(2007)127 din 21.3.2007 privind acțiunile întreprinse în aplicarea cărții verzi „Inițiativa europeană în materie de transparență”].

Dacă organizația dumneavoastră este înscrisă în Registrul de transparență, vă rugăm să menționați numărul care îi este atribuit în Registru atunci când răspundeți la chestionarul on-line. În acest caz, contribuția va fi considerată ca reprezentând opiniile organizației dumneavoastră.

Dacă organizația nu figurează în Registru, o puteți ÎNSCRIE ACUM. Reveniți apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.

Consultarea se încheie la data de 20 aprilie 2018.

Contact