Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
22 Janvāris 2018 - 20 Aprīlis 2018
Temati
Lauksaimniecība un lauku attīstība

Mērķgrupa

Visi iedzīvotāji un organizācijas ir aicināti piedalīties šajā apspriešanā, jo īpaši tiek gaidītas atbildes no šādiem lauku attīstības programmu atbalsta saņēmējiem:

  • lauksaimnieki,
  • pārtikas pārstrādātāji,
  • mazumtirgotāji,
  • vairumtirgotāji,
  • lauku rajonu iedzīvotāji,
  • valsts pārvaldes iestādes,
  • reģionu pārvaldes iestādes,
  • profesionālas organizācijas (tostarp apvienības, tirdzniecības palātas u.c.),
  • nevalstiskās un pilsoniskās sabiedrības organizācijas,
  • citas publiskās iestādes.

Apspriešanas mērķis

Eiropas Savienība (ES) lauku attīstības programmām (LAP) atvēl būtiskus ES finanšu līdzekļus, un regulāri tās izvērtē, lai uzlabotu to rezultātus un nodrošinātu iespējami labāko publiskā finansējuma izmantojumu.

Šīs apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu Eiropas Komisijas novērtējuma secinājumus, kas savukārt tiks izmantoti, gatavojot kopējo lauksaimniecības politiku laikposmam pēc 2020. gada. 

Kā iesniegt atbildes

Šajā sabiedriskajā apspriešanā varat piedalīties, aizpildot tiešsaistes anketu. Anketas aizpildīšanu jebkurā brīdī varat pārtraukt, turpinot vēlāk. Kolīdz būsiet nosūtījis savas atbildes, varat lejupielādēt nosūtīto atbilžu kopiju. Ja nevarat izmantot tiešsaistes anketu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot vēstuli uz zemāk redzamo e-pasta adresi.

Atbildes var iesniegt jebkurā oficiālajā ES valodā.

Visas sniegtās atbildes tiks publicētas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, ievērojot datu aizsardzības noteikumus un organizācijām piemērojamos ierobežojumus.

Pārredzamības labad Komisija aicina organizācijas, kuras vēlas paust viedokli sabiedriskajā apspriešanā, Komisijai un sabiedrībai kopumā sniegt informāciju par to, ko tās pārstāv, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un piekrītot tā rīcības kodeksam. Ja kāda organizācija nolemj minēto informāciju nesniegt, Komisija attiecīgo atbildi saskaņā ar savu paziņoto politiku uzskatīs par individuālu atbildi (prasības attiecībā uz apspriešanu, sk. COM (2002) 704, un paziņojums “Turpmākie pasākumi pēc zaļās grāmatas “Eiropas pārredzamības iniciatīva””, sk. COM (2007) 127, 21.3.2007.).

Ja pārstāvat reģistrētu organizāciju, lūdzam, aizpildot anketu tiešsaistē, norādīt tās reģistrācijas numuru Pārredzamības reģistrā. Tad tiks uzskatīts, ka atbildes atspoguļo jūsu pārstāvētās organizācijas viedokli.

Ja jūsu organizācija vēl nav reģistrēta, varat to REĢISTRĒT TAGAD. Pēc tam varat atgriezties šajā lapā un iesniegt aizpildīto anketu kā reģistrēta organizācija.

Anketa būs pieejama līdz 2018. gada 20. aprīlim.

Kontakti