Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
22 jaanuar 2018 - 20 aprill 2018
Teemasid
Põllumajandus ja maaelu areng

Sihtrühm

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik kodanikud ja organisatsioonid. Eelkõige oodatakse vastuseid järgmistelt maaelu arengu programmidest toetuse saajatelt:

  • põllumajandustootjad;
  • töötlejad;
  • jaemüüjad;
  • hulgimüüjad;
  • maapiirkondade elanikud;
  • riiklikud ametiasutused;
  • piirkondlikud ametiasutused;
  • ettevõtlusorganisatsioonid (nt liidud, kaubanduskojad jne);
  • vabaühendused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid;
  • muud ametiasutused.

Konsultatsiooni eesmärk

Euroopa Liidu maaelu arengu programmidele eraldatakse ELi rahalistest vahenditest suuri summasid ning neid hinnatakse regulaarselt, et parandada nende tulemuslikkust ja tagada avaliku sektori vahendite võimalikult tõhus kasutamine.

Euroopa Komisjon kasutab konsultatsiooni tulemusi hindamisjärelduste koostamiseks, mille alusel valmistatakse ette ühine põllumajanduspoliitika 2020. aastale järgnevaks perioodiks. 

Kuidas oma vastust esitada?

Avalikus konsultatsioonis osalemiseks tuleb täita veebipõhine küsimustik. Saate vastamise igal ajal pooleli jätta ning hiljem jätkata. Kui olete vastused esitanud, saate alla laadida täidetud küsimustiku koopia. Kui te ei saa veebipõhist küsimustikku kasutada, võtke palun meiega ühendust alltoodud e-posti aadressil.

Vastuseid võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles.

Kõik vastused avaldatakse Euroopa Komisjoni veebisaidil, võttes arvesse andmekaitse-eeskirju ja organisatsioonide suhtes kohaldatavaid piiranguid.

Läbipaistvuse huvides palub komisjon avalikus konsultatsioonis osaleda soovivatel organisatsioonidel anda komisjonile ja laiemale üldsusele teavet selle kohta, keda ja mida nad esindavad, registreerudes selleks läbipaistvusregistris ja järgides selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon otsustab teavet mitte anda, loeb komisjon vastuse vastavalt oma väljakuulutatud poliitikale üksikisiku omaks (Konsulteerimisnõuded, vt KOM (2002) 704, ja teatis Euroopa läbipaistvusalgatuse järelmeetmete kohta, vt KOM (2007) 127 (21.3.2007)).

Kui teie organisatsioon on läbipaistvusregistris registreeritud, märkige küsimustikule registreerimisnumber. Sellisel juhul käsitatakse teie vastuseid teie organisatsiooni seisukohana.

Kui teie organisatsioon ei ole registreeritud, siis on teil võimalus PRAEGU REGISTREERUDA. Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ja saatke oma seisukohad registreeritud organisatsioonina.

Küsimustele saab vastata kuni 20 aprillini 2018.

Kontaktandmed