Obsah konzultace

Trvání konzultace
22 Leden 2018 - 20 Duben 2018
Témata
Zemědělství a rozvoj venkova

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Zajímají nás zejména příspěvky od těchto příjemců prostředků z programů pro rozvoj venkova:

  • zemědělců
  • zpracovatelů
  • maloobchodníků
  • velkoobchodníků
  • občanů ve venkovských oblastech
  • orgánů veřejné moci na státní úrovni
  • orgánů veřejné moci na regionální úrovni
  • obchodních organizací (včetně sdružení, obchodních komor apod.)
  • nevládních organizací a organizací občanské společnosti
  • dalších veřejných institucí

Cíl konzultace

Na programy pro rozvoj venkova (PRV) poskytuje EU značné finanční prostředky a pravidelně u nich provádí hodnocení s cílem zlepšit jejich výkonnost a zajistit co nejlepší využívání veřejných finančních prostředků.

Výsledky konzultace Komise využije při vypracování závěrů hodnocení, které jí poslouží jako podklad pro přípravu společné zemědělské politiky na období po roce 2020. 

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. Vyplňování dotazníku můžete kdykoli přerušit a pokračovat později. Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii. Pokud z nějakého důvodu nemůžete online dotazník použít, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.

Odpovídat můžete v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Všechny příspěvky budou zveřejněny na internetových stránkách Evropské komise v souladu s pravidly ochrany údajů a omezeními platnými pro organizace.

Komise v zájmu transparentnosti žádá organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit své připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky jednotlivců (pravidla pro konzultace, viz KOM (2002) 704, a sdělení o opatřeních vyvozených z „Evropské iniciativy pro transparentnost“, viz KOM (2007) 127 ze dne 21. března 2007).

Pokud je vaše organizace již v rejstříku transparentnosti zaregistrována, uveďte při vyplňování dotazníku její registrační číslo. Váš příspěvek pak bude považován za reprezentativní názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji ZAREGISTROVAT NYNÍ. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a podejte příspěvek za registrovanou organizaci.

Dotazník bude k dispozici do 20. dubna 2018.

Kontakt