Obsah konzultace

Trvání konzultace
21 Prosinec 2017 - 15 Březen 2018
Témata
Veřejné zdraví

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané, zástupci veřejné správy, sdružení a dalších organizací zainteresovaných v problematice očkování a zdravotní politice, oblasti veřejného zdraví a zdravotní péče z Evropy i z celého světa.

Cíl konzultace

Nemoci, jimž se předchází očkováním, patří mezi závažné zdravotné hrozby. Vzhledem k přeshraniční povaze problému a náročnosti vnitrostátních programů očkování je třeba více spolupracovat na úrovni EU a společnou činnost koordinovat, aby se šíření epidemií napříč hranicemi dařilo omezovat. Posílení spolupráce mezi všemi příslušnými aktéry – orgány z oblasti veřejného zdraví, výrobci vakcín, výzkumnými organizacemi a inovátory, poskytovateli zdravotní péče a dalšími odvětvími – na úrovni EU má jasný přínos.

V polovině roku 2018 přijme Evropská komise návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory a příspěvky občanů, zástupců veřejné správy, sdružení a dalších příslušných organizací a využít je jako podklad při přípravě návrhu doporučení Rady.

Jak zaslat příspěvek

Vyzýváme všechny potenciální respondenty k účasti. Konzultace spočívá ve vyplnění internetového dotazníku. Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Zobrazit dotazník

Kliknutím na tento odkaz přejdete k vyplnění dotazníku.

Další informace

Referenční dokumenty

  • Doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním (plán ze 4. prosince 2017)
  • Zpráva o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních hrozbách (prosinec 2015)
  • Zvláštní zpráva Účetního dvora EU č. 28/2016: „Zvládání vážných přeshraničních zdravotních hrozeb v EU: Byla přijata důležitá opatření, ale je třeba učinit více“ (prosinec 2016)
  • Přezkum jednotného digitálního trhu v polovině období (využití potenciálu dat velkého objemu a vysoce výkonné výpočetní techniky v souvislosti s výskytem infekčních nemocí) (květen 2017)
  • Doporučení Rady o očkování proti sezónní chřipce (2009)
  • Závěry Rady o imunizaci dětí (2011)
  • Závěry Rady týkající se očkování jakožto účinného nástroje v oblasti veřejného zdraví (2014)

Ochrana osobních údajů

Viz pravidla ochrany osobních údajů na portálu EUROPA

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace – orgány veřejné správy, sdružení a ostatní organizace – aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti EU a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků registrovaných organizací.

Přečtěte si zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odkaz vede na externí internetové stránky.

Za obsah externích internetových stránek, na které se zde odkazuje, Evropská komise neodpovídá.
Odkazování na externí internetové stránky nezle chápat jako schválení jejich obsahu ze strany Evropské komise.
Komise si rovněž vyhrazuje právo vyloučit jakékoli internetové stránky, shledá-li je jako nevhodné.

Zveřejnění výsledků této konzultace

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu společně s údaji o totožnosti autora, ledaže autor odmítne zveřejnění z důvodu možného poškození jeho legitimních zájmů. V takovém případě příspěvek zveřejněn nebude, ale jeho obsah bude zohledněn při analýze příspěvků.

Vypořádávání autorských práv

Odesláním veškerého materiálu přes tyto stránky souhlasíte s tím, že údaje, které jste odeslali, smí Evropská komise využít pro účely spojené s doporučením Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním. To znamená, že vaše příspěvky mohou být zveřejněny samostatně, mohou být součástí souhrnné analýzy a mohou být použity jako příklad. Odesláním příspěvku rovněž vyjadřujete souhlas s tím, že Evropská komise smí váš příspěvek reprodukovat, překládat do jiných jazyků, tisknout, zveřejňovat a zpřístupňovat v tištěné i elektronické podobě, a s tím že příspěvek nebo jeho části smí využívat i třetí strany, v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise.

Výsledky konzultace budou zveřejněny na těchto stránkách.

Kontaktní údaje

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (SANTE)
Hlavní poradce pro oblast zdraví a krizové řízení
E-mailová adresa: SANTE-CONSULT-VACCINATION-TASK-FORCE@ec.europa.eu