Despre consultare

Perioada consultării
16 August 2017 - 17 Noiembrie 2017
Domenii de politică
Agricultură și dezvoltare rurală, Întreprinderi și industrie, Protecția consumatorilor

Grup-țintă

Toți cetățenii și toate organizațiile pot contribui la această consultare. Am aprecia în special contribuții de la:

 • agricultori
 • operatori
 • distribuitori
 • comercianți cu ridicata
 • comercianți cu amănuntul
 • organizații profesionale (ex. asociații, camere de comerț etc.)
 • consumatori și organizațiile care îi reprezintă
 • ONG-uri și organizații ale societății civile
 • institute de cercetare/grupuri de reflecție
 • experți independenți
 • cabinete de avocatură
 • sindicate
 • autorități publice naționale
 • alte instituții publice

Obiectivul consultării

În Uniunea Europeană există aproximativ 11 milioane de exploatații agricole și circa 44 de milioane de persoane lucrează în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. În acest context, agricultorii joacă un rol strategic și economic important.

Politica agricolă comună (PAC) a devenit în timp mai orientată către cerințele pieței, bazându-se mai puțin pe gestionarea acestora. În plus, agricultura și sectorul agroalimentar din Europa sunt tot mai integrate pe piețele globale. 

Acest lucru a generat importante oportunități de afaceri, dar, în același timp, i-a pus pe agricultori în fața incertitudinilor specifice pieței și a unei volatilități mai mari a prețurilor. De cele mai multe ori, agricultorii lucrează în mod independent iar puterea lor de negociere colectivă nu este suficient de mare pentru a le permite să își apere interesele în fața celorlalți actori din cadrul lanțului alimentar, cum ar fi operatorii și vânzătorii cu amănuntul. Grupul operativ pentru piețele agricole, instituit de comisarul Hogan, a propus o serie de modalități concrete de consolidare a poziției agricultorilor în cadrul lanțului alimentar.

Comisia Europeană va continua aceste eforturi, consultând publicul cu privire la trei aspecte legate de poziția agricultorilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente: 

 • practicile comerciale neloiale
 • transparența pieței și
 • cooperarea între producători.

Contribuțiile primite prin intermediul acestei consultări vor fi luate în considerare în procesul de simplificare și modernizare a PAC. Dacă vor fi adoptate, măsurile propuse în baza inițiativei menite să îmbunătățească lanțul de aprovizionare cu alimente vor avea un impact foarte redus asupra bugetului UE, întrucât vor viza în special normele de guvernanță a lanțului de aprovizionare.

Procesul de consultare va duce la o evaluare a impactului și va completa acțiunile privind viitorul politicii agricole comune. Mai multe informații în documentul de consultare.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Răspunsurile pot fi trimise prin intermediul chestionarului on-line. Menționăm că, pentru a garanta un proces de consultare echitabil și transparent, doar răspunsurile primite prin intermediul chestionarului on-line vor fi luate în considerare și incluse în raportul de sinteză a răspunsurilor.

Momentan, chestionarul este disponibil doar în engleză, dar va fi publicat în toate limbile oficiale ale UE până la data de 25 august. Contribuțiile pot fi trimise în orice limbă oficială a UE.

Toate contribuțiile vor fi publicate pe site-ul Comisiei Europene. Se aplică normele privind protecția datelor, precum și restricțiile care vizează organizațiile.

În scopul transparenței, Comisia solicită organizațiilor care doresc să prezinte observații în contextul consultărilor publice să furnizeze Comisiei și publicului larg informații care să explice pe cine și ce reprezintă, înscriindu-se în Registrul de transparență și aderând la codul de conduită aferent. Dacă o organizație hotărăște să nu furnizeze aceste informații, politica declarată a Comisiei este să considere contribuția respectivă ca fiind o contribuție individuală [a se vedea Comunicarea COM(2002) 704 privind standardele de consultare și Comunicarea COM(2007)127 din 21.3.2007 privind acțiunile întreprinse în aplicarea cărții verzi „Inițiativa europeană în materie de transparență”].

Dacă organizația dumneavoastră este înscrisă în Registrul de transparență, vă rugăm să menționați numărul care îi este atribuit în Registru atunci când răspundeți la chestionarul on-line. Contribuția va fi considerată în acest caz ca reprezentând opiniile organizației dumneavoastră.

Dacă organizația nu figurează în Registru, o puteți ÎNSCRIE ACUM. Reveniți apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.

Consultarea se încheie la data de 17 noiembrie 2017.

Contact