Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
16 augustus 2017 - 17 november 2017
Thema's
Landbouw en plattelandsontwikkeling

Bekijk de antwoorden

The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU Surveys:

Open public consultation

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

DownloadenXLS - 3.2 MB
DownloadenZIP - 24.1 MB

 

Targeted consultation – undertakings in the food supply chain (unfair trading practices element of the initiative only)

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

DownloadenXLS - 150 KB
DownloadenZIP - 5.3 MB

 

Targeted consultation - consumer organisations (unfair trading practices element of the initiative only)

DownloadenXLS - 39.5 KB

 

A synopsis report of all the consultation activities related to the initiative to improve the food supply chain to date is also available.

Doelgroep

Deelname aan deze raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties. We zijn met name geïnteresseerd in bijdragen van:

 • boeren
 • voedselverwerkers
 • distributeurs
 • groothandelaren
 • kleinhandelaren
 • andere organisaties uit het bedrijfsleven (zoals brancheorganisaties, kamers van koophandel, enz.)
 • consumenten en consumentenorganisaties
 • niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties
 • onderzoeksinstituten en denktanks
 • onafhankelijke deskundigen
 • advocatenkantoren
 • vakbonden
 • nationale overheidsinstanties
 • andere overheidsinstellingen

Doel van de raadpleging

In de Europese Unie zijn zo'n 11 miljoen boerderijen en er zijn 44 miljoen mensen werkzaam in de gehele voedselvoorzieningsketen. Boeren zijn belangrijke strategische en economische spelers in de voedselvoorzieningsketen.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is met de jaren marktgerichter en minder afhankelijk van het beheer van de markten geworden. Bovendien maken de Europese landbouw- en voedingssector steeds meer deel uit van de wereldmarkt. 

Dit heeft geleid tot grote zakelijke kansen, maar boeren hebben ook last van meer marktonzekerheid en prijsschommelingen. Ze werken vaak los van elkaar en er is weinig of geen gezamenlijke onderhandelingskracht tegenover andere partijen in de voedselvoorzieningsketen, zoals de levensmiddelenindustrie en de detailhandel. De Taskforce voor de landbouwmarkt, opgezet door commissaris Hogan, heeft een aantal concrete voorstellen gedaan om de positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen te versterken.

De Europese Commissie raadpleegt nu het publiek over drie gebieden met betrekking tot de positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen: 

 • oneerlijke handelspraktijken
 • markttransparantie
 • samenwerking tussen producenten

Met de resultaten van deze raadpleging zal rekening worden gehouden bij de werkzaamheden die moeten leiden tot een vereenvoudiging en modernisering van het GLB. Als het initiatief goedgekeurd wordt, zouden de maatregelen ter verbetering van de voedselvoorzieningsketen relatief weinig invloed op de EU-begroting hebben, aangezien zij met name regels voor het bestuur van de voedselvoorzieningsketen zouden betreffen.

Na de raadpleging wordt een effectbeoordeling opgesteld die zal worden gebruikt bij toekomstige werkzaamheden rond het GLB. Meer informatie vindt u in het raadplegingsstrategiedocument (Engels).

Hoe kan ik reageren?

U kunt reageren door de online-vragenlijst in te vullen. Om de raadpleging eerlijk en transparant te laten verlopen, accepteren wij alleen reacties via deze online-vragenlijst. Deze reacties zullen in een samenvattend verslag worden opgenomen.

De vragenlijst is momenteel alleen in het Engels beschikbaar, maar zal uiterlijk op 25 augustus in alle EU-talen verschijnen. Uw eigen bijdrage kunt u indienen in de officiële EU-taal van uw keuze.

Alle reacties worden op de website van de Europese Commissie gepubliceerd in overeenstemming met de privacyregels en de beperkingen die van toepassing zijn op organisaties.

Met het oog op transparantie vraagt de Commissie organisaties bij openbare raadplegingen om informatie te verstrekken over wie en wat ze vertegenwoordigen door zich te registreren in het transparantieregister en de gedragscode van dit register te onderschrijven. Bijdragen van organisaties die deze informatie niet hebben verstrekt, publiceert de Commissie als individuele reactie (zie de regels voor raadplegingen, COM(2002) 704, en de mededeling over de follow-up van het ETI, COM(2007) 127 van 21 maart 2007).

Reageert u namens een in het transparantieregister ingeschreven organisatie, vermeld dan het registratienummer van uw organisatie. Uw bijdrage wordt dan beschouwd als het standpunt van uw organisatie.

Staat uw organisatie nog niet in het register, dan kunt u zich nu inschrijven. Keer daarna terug naar deze pagina om uw bijdrage als ingeschreven organisatie in te sturen.

U kunt de vragenlijst invullen tot en met 17 november 2017.

Naar de vragenlijst

Contact