Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
16 Augusts 2017 - 17 Novembris 2017
Temati
Lauksaimniecība un lauku attīstība

Skatīt atbildes

The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU Surveys:

Open public consultation

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

LejupielādētXLS - 3.2 MB
LejupielādētZIP - 24.1 MB

 

Targeted consultation – undertakings in the food supply chain (unfair trading practices element of the initiative only)

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

LejupielādētXLS - 150 KB
LejupielādētZIP - 5.3 MB

 

Targeted consultation - consumer organisations (unfair trading practices element of the initiative only)

LejupielādētXLS - 39.5 KB

 

A synopsis report of all the consultation activities related to the initiative to improve the food supply chain to date is also available.

Mērķgrupa

Visi iedzīvotāji un organizācijas ir aicināti piedalīties šajā apspriešanā, un jo īpaši:

 • lauksaimnieki,
 • pārtikas pārstrādātāji,
 • izplatītāji,
 • vairumtirgotāji,
 • mazumtirgotāji,
 • uzņēmējdarbības organizācijas (tostarp apvienības, tirdzniecības palātas u.c.),
 • patērētāji un patērētājus pārstāvošas organizācijas,
 • nevalstiskās un pilsoniskās sabiedrības organizācijas,
 • pētniecības institūti un ideju laboratorijas,
 • neatkarīgi eksperti,
 • juridiskie biroji,
 • arodbiedrības,
 • valsts pārvaldes iestādes,
 • citas publiskās iestādes.

Apspriešanas mērķis

Eiropas Savienībā ir aptuveni 11 miljoni saimniecību un 44 miljoni cilvēku ir nodarbināti visā ES pārtikas aprites ķēdē, kurā lauksaimniekiem ir liela saimnieciskā un stratēģiskā loma.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) laika gaitā ir pielāgota tirgus pieprasījumam un ir mazāk atkarīga no tirgu pārvaldības. Turklāt Eiropas lauksaimniecība un lauksaimniecības pārtikas nozare ir arvien vairāk integrēta globālajos tirgos. 

Tas ir radījis nozīmīgas uzņēmējdarbības iespējas, tomēr arī pakļāvis lauksaimniekus lielākai tirgus nenoteiktībai un cenu svārstībām. Lauksaimnieki parasti darbojas neatkarīgi, un kolektīvas vienošanās, kas tiem palīdzētu aizsargāt savas intereses attiecībā pret pārējiem pārtikas aprites dalībniekiem, piemēram, pārtikas pārstrādātājiem un mazumtirgotājiem, nav pietiekami attīstītas. Komisāra F. Hogana izveidotā Lauksaimniecības tirgu jautājumu darba grupa ierosināja vairākus konkrētus veidus, kā stiprināt lauksaimnieku pozīcijas pārtikas aprites ķēdē.

Šo darbu turpinās Eiropas Komisija, apspriežoties ar sabiedrību par trim aspektiem, kas attiecas uz lauksaimnieku pozīciju pārtikas apritē: 

 • negodīga tirdzniecības prakse,
 • tirgus pārredzamība un
 • ražotāju sadarbība.

Šajā apspriešanā saņemtie komentāri papildinās iesākto KLP vienkāršošanas un modernizēšanas darbu. Ja iniciatīvā izklāstītie pasākumi pārtikas aprites uzlabošanai tiks pieņemti, tiem būs salīdzinoši maza ietekme uz ES budžetu, jo tie galvenokārt attieksies uz piegādes ķēdes pārvaldības noteikumiem.

Apspriešanas procesa rezultātā tiks izstrādāts ietekmes novērtējums un atbalstīta kopējās lauksaimniecības politikas plānošana nākotnē. Plašāka informācija pieejama apspriešanas stratēģijas dokumentā.

Kā iesniegt atbildes

Atbildes jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes anketu. Lai nodrošinātu taisnīgu un pārredzamu apspriešanas procesu, tikai tiešsaistes anketā sniegtās atbildes ņems vērā un iekļaus atbilžu apkopojuma ziņojumā.

Pagaidām anketa ir pieejama tikai angļu valodā, taču līdz 25. augustam tā tiks iztulkota visās oficiālajās ES valodās. Atbildes uz anketas jautājumiem var iesniegt jebkurā no šīm valodām.

Visas sniegtās atbildes tiks publicētas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, ievērojot datu aizsardzības noteikumus un organizācijām piemērojamos ierobežojumus.

Pārredzamības labad Komisija aicina organizācijas, kuras vēlas paust viedokli sabiedriskajā apspriešanā, Komisijai un plašai sabiedrībai sniegt informāciju par to, ko tās pārstāv, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un piekrītot tā rīcības kodeksam. Ja kāda organizācija nolemj minēto informāciju nesniegt, Komisija attiecīgo atbildi saskaņā ar savu paziņoto politiku uzskatīs par individuālu atbildi (Prasības attiecībā uz apspriešanu, sk. COM (2002) 704, un Paziņojums “Turpmākie pasākumi pēc zaļās grāmatas “Eiropas pārredzamības iniciatīva””, sk. COM (2007) 127, 21.3.2007.).

Ja pārstāvat reģistrētu organizāciju, lūdzam, aizpildot tiešsaistes anketu, norādīt tās reģistrācijas numuru Pārredzamības reģistrā. Šādā gadījumā tiks uzskatīts, ka atbildes atspoguļo jūsu pārstāvētās organizācijas viedokli.

Ja jūsu organizācija vēl nav reģistrēta, varat to REĢISTRĒT TAGAD. Pēc tam varat atgriezties šajā lapā un iesniegt aizpildīto anketu kā reģistrēta organizācija.

Anketa būs pieejama līdz 2017. gada 17. novembrim.

Skatīt aptaujas anketu

Kontakti