Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
16 Rugpjūtis 2017 - 17 Lapkritis 2017
Temos
Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Rodyti atsakymus

The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU Surveys:

Open public consultation

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

ParsisiųsdintiXLS - 3.2 MB
ParsisiųsdintiZIP - 24.1 MB

 

Targeted consultation – undertakings in the food supply chain (unfair trading practices element of the initiative only)

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

ParsisiųsdintiXLS - 150 KB
ParsisiųsdintiZIP - 5.3 MB

 

Targeted consultation - consumer organisations (unfair trading practices element of the initiative only)

ParsisiųsdintiXLS - 39.5 KB

 

A synopsis report of all the consultation activities related to the initiative to improve the food supply chain to date is also available.

Tikslinė grupė

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Visų pirma, laukiama atsakymų iš:

 • ūkininkų,
 • maisto perdirbėjų,
 • platintojų,
 • didmenininkų,
 • mažmenininkų,
 • verslo organizacijų (pvz., asociacijų, prekybos rūmų ir kt.),
 • vartotojų ir jų atstovų organizacijų,
 • nevyriausybinių ir pilietinės visuomenės organizacijų,
 • mokslinių tyrimų institucijų / ekspertų grupių,
 • nepriklausomų ekspertų,
 • advokatų kontorų,
 • profesinių sąjungų,
 • nacionalinių valdžios institucijų,
 • kitų viešosios valdžios institucijų.

Konsultacijų tikslas

Europos Sąjungoje yra apie 11 mln. ūkių, o visoje ES maisto produktų tiekimo grandinėje dirba 44 mln. žmonių. Ūkininkai yra svarbūs strateginiai ir ekonominiai maisto produktų tiekimo grandinės dalyviai.

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) laikui bėgant tapo labiau orientuota į rinką ir mažiau priklausoma nuo rinkų valdymo. Be to, Europos žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų sektoriai vis labiau integruojami pasaulines rinkas. 

Tai sukūrė didelių verslo galimybių, bet ir ūkininkams dabar kyla rizika dėl didesnio rinkos netikrumo ir kainų nepastovumo. Ūkininkai dažnai dirba nepriklausomai vieni nuo kitų ir turi nedaug kolektyvinių derybinių galių, kad galėtų apginti savo interesus nuo kitų maisto grandinės dalyvių, pavyzdžiui, maisto perdirbėjų ir mažmenininkų. Komisijos nario Ph. Hogano įsteigta Žemės ūkio rinkų darbo grupė (AMTF) pasiūlė konkrečių būdų, kaip sustiprinti ūkininkų padėtį maisto tiekimo grandinėje.

Europos Komisija tęs šį darbą konsultuodamasi su visuomene dėl trijų sričių, susijusių su ūkininkų padėtimi maisto tiekimo grandinėje: 

 • nesąžiningos prekybos,
 • rinkos skaidrumo,
 • gamintojų bendradarbiavimo.

Per šias konsultacijas gauta informacija bus panaudota paprastinant ir modernizuojant BŽŪP. Jeigu būtų priimtos maisto produktų tiekimo grandinės gerinimo priemonės, nagrinėjamos vykdant šią iniciatyvą, jų įtaka ES biudžetu būtų palyginti nedidelė, nes jos daugiausia būtų susijusios su tiekimo grandinės valdymo taisyklėmis.

Po konsultacijų bus parengtas poveikio vertinimas, kuris papildys ateities bendros žemės ūkio politikos rengimo darbą. Daugiau informacijos pateikiama strateginiame konsultacijų dokumente.

Kaip teikti atsakymus

Nuomones reikia teikti užpildant internetinį klausimyną. Atkreipiame dėmesį, kad siekiant užtikrinti konsultacijų sąžiningumą ir skaidrumą, bus atsižvelgiama tik į internetinio klausimyno atsakymus ir tik jais bus remiamasi rengiant apibendrintų atsakymų ataskaitą.

Šiuo metu klausimynas pateikiamas tik anglų kalba, tačiau iki rugpjūčio 25 d. bus parengtas visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Nuomones galima teikti bet kuria oficialiąja ES kalba.

Visi atsakymai bus paskelbti Europos Komisijos interneto svetainėje, laikantis duomenų apsaugos taisyklių ir organizacijoms taikomų apribojimų.

Skaidrumo sumetimais Komisija ragina organizacijas, kurios per viešas konsultacijas nori pateikti atsiliepimų, jai ir plačiajai visuomenei suteikti informacijos apie tai, kam jos atstovauja. Tam jos turėtų užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis jo elgesio kodekso. Jeigu organizacija nuspręs neteikti šios informacijos, Komisija pagal nustatytą tvarką šiuos atsakymus priskirs prie asmeninių nuomonių (konsultacijų standartai, žr. COM(2002) 704, ir 2007 m. kovo 21 d. Komunikatas dėl tolesnių veiksmų dėl Europos skaidrumo iniciatyvos, žr. COM(2007) 127).

Jei jūsų organizacija įregistruota Skaidrumo registre, atsakydami į internetinio klausimyno klausimus nurodykite registracijos jame numerį. Tokiu atveju jūsų atsakymai bus laikomi reprezentatyvia jūsų organizacijos nuomone.

Jeigu jūsų organizacija neužregistruota, galite ją UŽREGISTRUOTI DABAR. Po to galite grįžti į šį puslapį ir pateikti sav kaip įregistruotos organizacijos nuomonę.

Klausimynas bus skelbiamas iki 2017 m. lapkričio 17 d.

Rodyti klausimyną

Kontaktiniai duomenys