Perustiedot

Kuulemisen kesto
16 elokuu 2017 - 17 / 11 / 2017
Aiheet
Maatalouden ja maaseudun kehittäminen

Vastaukset

The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU Surveys:

Open public consultation

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

LataaXLS - 3.2 MB
LataaZIP - 24.1 MB

 

Targeted consultation – undertakings in the food supply chain (unfair trading practices element of the initiative only)

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

LataaXLS - 150 KB
LataaZIP - 5.3 MB

 

Targeted consultation - consumer organisations (unfair trading practices element of the initiative only)

LataaXLS - 39.5 KB

 

A synopsis report of all the consultation activities related to the initiative to improve the food supply chain to date is also available.

Kohderyhmä

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Erityisesti vastauksia toivotaan seuraavilta tahoilta:

 • maataloustuottajat
 • jalostajat
 • jakelijat
 • tukkumyyjät
 • vähittäismyyjät
 • elinkeinoelämän järjestöt (mukaan lukien yhdistykset, kauppakamarit, jne.)
 • kuluttajat ja heitä edustavat järjestöt
 • kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt
 • tutkimuslaitokset/ajatushautomot (think tank)
 • riippumattomat asiantuntijat
 • lakiasiaintoimistot
 • ammattijärjestöt
 • kansalliset viranomaiset
 • muut julkiset laitokset

Kuulemisen tavoite

Euroopan unionissa on noin 11 miljoonaa maatilaa, ja 44 miljoonaa ihmistä työskentelee elintarvikeketjussa koko EU:n tasolla. Maanviljelijöiden rooli elintarvikeketjussa on tärkeä sekä strategisesti että taloudellisesti.

Yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP) on ajan mittaan tullut entistä markkinasuuntautuneempaa eikä siinä enää niin paljon keskitytä markkinoiden hallinnoimiseen. EU:n maatalous- ja maatalouselintarvikeala ovat myös yhä paremmin integroituneet globaaleihin markkinoihin. 

Tämä on synnyttänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia mutta samalla saanut maanviljelijät entistä alttiimmiksi markkinoiden epävarmuustekijöille ja hintojen aiempaa suuremmalle epävakaudelle. Maanviljelijät työskentelevät usein itsenäisesti, ja heillä voi olla heikompi kollektiivinen neuvotteluasema suhteessa muihin elintarvikeketjun toimijoihin, kuten elintarvikkeiden jalostajiin ja vähittäiskauppiaisiin. Komissaari Hoganin perustama maatalousmarkkinoiden työryhmä (AMTF) on ehdottanut konkreettisia keinoja maanviljelijöiden aseman parantamiseksi elintarvikeketjussa.

Euroopan komissio haluaa edistää tätä hanketta ja käynnistää julkisen kuulemisen maanviljelijöiden asemasta elintarvikeketjussa. Kuulemisen erityisaiheina ovat: 

 • epäterveet kauppatavat
 • markkinoiden avoimuus
 • tuottajayhteistyö.

Kuulemisella halutaan edistää yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamista ja uudistamista. Jos elintarvikeketjun kehittämistä koskevia toimenpiteitä hyväksytään, niillä olisi suhteellisen pieni vaikutus EU:n talousarvioon, koska toimenpiteet liittyisivät lähinnä elintarvikeketjun hallinnointia koskeviin sääntöihin.

Kuulemismenettely täydentää yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta koskevaa valmistelutyötä, ja sen päätteeksi tehdään myös vaikutustenarviointi. Lisätietoa on kuulemisen strategia-asiakirjassa.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Vastaukset on toimitettava verkkolomakkeella. Tasapuolisen ja avoimen kuulemismenettelyn varmistamiseksi ainoastaan verkkokyselyyn annetut vastaukset otetaan huomioon ja sisällytetään kuulemisraporttiin.

Kyselylomake on tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi, ja muilla EU:n virallisilla kielillä se on saatavilla 25.8.2017. Vastaukset voi toimittaa millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Kaikki vastaukset julkaistaan Euroopan komission verkkosivuilla, jollei tietosuojasäännöistä ja organisaatioita koskevista rajoituksista muuta johdu.

Komissio pyytää osallistumisesta kiinnostuneita organisaatioita antamaan komissiolle ja suurelle yleisölle tarkempia tietoja siitä, ketä ja mitä etuja ne edustavat, rekisteröitymällä avoimuusrekisteriin ja noudattamalla hyvää edunvalvontatapaa. Jos organisaatio päättää olla antamatta näitä tietoja, komission käytäntönä on, että kannanotot katsotaan henkilökohtaisiksi lausunnoiksi (kuulemismenettelyn vähimmäisvaatimukset, ks. COM(2002) 704, ja komission tiedonanto Euroopan avoimuusaloitteen jatkotoimenpiteistä, COM (2007) 127, 21.3.2007).

Jos vastaat rekisteröidyn organisaation puolesta, ilmoita sen tunnistenumero avoimuusrekisterissä. Vastauksen katsotaan tällöin edustavan kyseisen organisaation kantaa.

Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröidä sen nyt. Rekisteröitymisen jälkeen voit palata tälle sivulle ja osallistua kuulemiseen rekisteröityneenä organisaationa.

Kyselyyn voi vastata 17.11.2017 asti.

Yhteydenotot