Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
16 august 2017 - 17 november 2017
Teemasid
Põllumajandus ja maaelu areng

Vaadake vastuseid

The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU Surveys:

Open public consultation

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

Laadi allaXLS - 3.2 MB
Laadi allaZIP - 24.1 MB

 

Targeted consultation – undertakings in the food supply chain (unfair trading practices element of the initiative only)

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

Laadi allaXLS - 150 KB
Laadi allaZIP - 5.3 MB

 

Targeted consultation - consumer organisations (unfair trading practices element of the initiative only)

Laadi allaXLS - 39.5 KB

 

A synopsis report of all the consultation activities related to the initiative to improve the food supply chain to date is also available.

Sihtrühm

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik kodanikud ja organisatsioonid. Eelkõige oodatakse vastuseid järgmistelt huvirühmadelt:

 • põllumajandustootjad;
 • töötlejad;
 • turustajad;
 • hulgimüüjad;
 • jaemüüjad;
 • ettevõtlusorganisatsioonid (nt liidud, kaubanduskojad jne);
 • tarbijad ja nende esindusorganisatsioonid;
 • vabaühendused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid;
 • teadusasutused/mõttekojad;
 • sõltumatud eksperdid;
 • õigusbürood;
 • ametiühingud;
 • riiklikud asutused;
 • muud ametiasutused.

Konsultatsiooni eesmärk

Euroopa Liidus (EL) on ligikaudu 11 miljonit põllumajandusettevõtet. ELi toidutarneahelas on tööl 44 miljonit inimest. Põllumajandustootjad on toidutarneahelas olulised strateegilised ja majanduslikud osalejad.

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on aja jooksul muutunud rohkem turule orienteerituks ja on vähem sõltuv turgude korraldamisest. Samuti on Euroopa põllumajandus ja põllumajandusliku toidutööstuse sektor üha enam integreerunud maailmaturgudesse. 

See on loonud märkimisväärseid ärivõimalusi, kuid samas ka teinud põllumajandustootjad turu ebakindluse ja suurenenud hinnavolatiilsuse suhtes haavatavamaks. Põllumajandustootjad töötavad sageli üksi, seega puudub kollektiivne läbirääkimispositsioon, mis aitaks kaitsta põllumajandustootjate huve teiste toidutarneahelas osalejate (nt toiduainete töötlejad ja ajemüüjad) ees. Volinik Phil Hogani loodud põllumajandusturgude töökond esitas erinevaid konkreetseid võimalusi põllumajandustootjate positsiooni tugevdamiseks toidutarneahelas.

Euroopa Komisjon jätkab seda tööd, konsulteerides avalikkusega kolmes valdkonnas, mis on seotud põllumajandustootjate positsiooniga toidutarneahelas: 

 • ebaausad kauplemistavad;
 • turu läbipaistvus ja
 • tootjate koostöö.

Selle konsultatsiooni raames saadud vastused täiendavad ÜPP lihtsustamiseks ja ajakohastamiseks tehtavaid jõupingutusi. Algatuse raames käsitletud meetmetel toiduainete tarneahela parandamiseks oleks nende vastuvõtmise korral suhteliselt väike mõju ELi eelarvele, kuna need oleksid peamiselt seotud tarneahela juhtimise eeskirjadega.

Konsultatsiooniprotsessi tulemusel esitatakse mõjuhinnang ja konsultatsiooni raames saadud vastused täiendavad jõupingutusi, mis on seotud ühise põllumajanduspoliitika tulevikuga. Lisateavet leiate konsultatsiooni strateegiadokumendist.

Kuidas oma vastust esitada?

Vastused tuleb esitada veebipõhise küsimustiku vahendusel. Pange palun tähele, et õiglase ja läbipaistva konsultatsiooniprotsessi tagamiseks võetakse arvesse ja esitatakse vastuste kokkuvõtet sisaldavas aruandes ainult veebiküsimustiku kaudu saadud vastused.

Küsimustik on praegu vaid inglise keeles, kuid alates 25. augustist on see kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes. Vastuseid võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles.

Kõik vastused avaldatakse Euroopa Komisjoni veebisaidil, võttes arvesse andmekaitse-eeskirju ja organisatsioonide suhtes kohaldatavaid piiranguid.

Läbipaistvuse huvides palub komisjon avalikus konsultatsioonis osaleda soovivatel organisatsioonidel anda komisjonile ja laiemale üldsusele teavet selle kohta, keda ja mida nad esindavad, registreerudes selleks läbipaistvusregistris ja järgides selle käitumisjuhendit . Kui organisatsioon otsustab teavet mitte anda, loeb komisjon vastuse vastavalt sätestatud eeskirjadele üksikisiku omaks (Konsulteerimisnõuded, vt KOM (2002) 704, ja teatis Euroopa läbipaistvusalgatuse järelmeetmete kohta, vt KOM (2007) 127 (21.3.2007)).

Kui teie organisatsioon on läbipaistvusregistris registreeritud, märkige küsimustikule registreerimisnumber. Sellisel juhul käsitatakse teie vastuseid teie organisatsiooni seisukohana.

Kui teie organisatsioon ei ole veel registreeritud, siis on teil võimalus teha seda NÜÜD. Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ja saatke oma seisukohad registreeritud organisatsioonina.

Küsimustele saab vastata kuni 17. novembrini 2017.

Kontaktandmed