Obsah konzultace

Trvání konzultace
16 Srpen 2017 - 17 Listopad 2017
Témata
Zemědělství a rozvoj venkova

Zobrazit příspěvky

The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU Surveys:

Open public consultation

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

StáhnoutXLS - 3.2 MB
StáhnoutZIP - 24.1 MB

 

Targeted consultation – undertakings in the food supply chain (unfair trading practices element of the initiative only)

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

StáhnoutXLS - 150 KB
StáhnoutZIP - 5.3 MB

 

Targeted consultation - consumer organisations (unfair trading practices element of the initiative only)

StáhnoutXLS - 39.5 KB

 

A synopsis report of all the consultation activities related to the initiative to improve the food supply chain to date is also available.

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Zejména uvítáme příspěvky od:

 • zemědělců
 • zpracovatelů
 • distributorů
 • velkoobchodníků
 • maloobchodníků
 • obchodních organizací (včetně sdružení, obchodních komor apod.)
 • spotřebitelů a jejich zastupitelských organizací
 • nevládních organizací a organizací občanské společnosti
 • výzkumných institucí / think tanků
 • nezávislých odborníků
 • právnických firem
 • odborových organizací
 • orgánů veřejné moci na státní úrovni
 • dalších veřejných institucí

Cíl konzultace

V Evropské unii je přibližně 11 milionů zemědělských podniků a celé zemědělsko-potravinářské odvětví dává práci 44 milionům lidí. Zemědělci zastávají v potravinovém dodavatelském řetězci důležitou strategickou a ekonomickou pozici.

Společná zemědělská politika (SZP) je nyní více tržně orientovaná a méně závislá na řízení trhů. Evropské zemědělství a zemědělsko-potravinářský sektor jsou navíc stále více součástí světových trhů. 

To přináší důležité podnikatelské příležitosti, ale zároveň to zemědělce vystavuje větší nejistotě na trhu a nestabilitě cen. Zemědělci často pracují nezávisle na sobě, takže jejich vyjednávací pozice vůči dalším aktérům dodavatelského řetězce, např. zpracovatelům a maloobchodníkům, je slabá a neumožňuje jim hájit své zájmy. Pracovní skupina pro zemědělské trhy (AMTF), kterou zřídil komisař Hogan, navrhla řadu konkrétních kroků, jak pozici zemědělců v dodavatelském řetězci posílit.

Evropská komise chce na práci skupiny navázat, a proto pořádá veřejnou konzultaci ohledně tří oblastí týkajících se postavení zemědělců v potravinovém dodavatelském řetězci: 

 • nekalé obchodní praktiky
 • transparentnost trhu
 • spolupráce výrobců.

Názory získané v rámci této konzultace poslouží jako podklad pro přípravu zjednodušení a modernizaci SZP. Budou-li opatření navrhovaná v rámci iniciativy na zlepšení potravinového dodavatelského řetězce přijata, budou mít relativně malý dopad na rozpočet EU, jelikož se převážně týkají pravidel pro řízení dodavatelského řetězce.

Konzultační proces vyústí v posouzení dopadů a poslouží jako podklad pro přípravu budoucí společné zemědělské politiky. Více informací v konzultačním dokumentu.

Jak zaslat příspěvek

Odpovědi musí být zaslány prostřednictvím tohoto online dotazníku. Jelikož konzultace musí proběhnout regulérně a transparentně, budou zohledněny a do souhrnné zprávy zahrnuty pouze ty odpovědi, které budou zaslány prostřednictvím online dotazníku.

Dotazník je v současnosti k dispozici pouze v angličtině. Jazykové verze v ostatních úředních jazycích EU budou zpřístupněny nejpozději 25. srpna. Odpovídat můžete v kterémkoli z těchto jazyků.

Všechny příspěvky budou zveřejněny na internetových stránkách Evropské komise v souladu s pravidly ochrany údajů a omezeními platnými pro organizace.

Komise v zájmu transparentnosti žádá organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit své připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky jednotlivců (pravidla pro konzultace, viz KOM (2002) 704, a sdělení o opatřeních vyvozených z „Evropské iniciativy pro transparentnost“, viz KOM (2007) 127 ze dne 21. března 2007).

Pokud je vaše organizace již v rejstříku transparentnosti zaregistrována, uveďte při vyplňování dotazníku její registrační číslo. Váš příspěvek pak bude považován za reprezentativní názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji ZAREGISTROVAT NYNÍ. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a podejte příspěvek za registrovanou organizaci.

Dotazník bude k dispozici do 17. listopadu 2017.

Zobrazit dotazník

Kontakt