Obsah konzultace

Trvání konzultace
16 Srpen 2017 - 17 Listopad 2017
Topics
Zemědělství a rozvoj venkova

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Zejména uvítáme příspěvky od:

 • zemědělců
 • zpracovatelů
 • distributorů
 • velkoobchodníků
 • maloobchodníků
 • obchodních organizací (včetně sdružení, obchodních komor apod.)
 • spotřebitelů a jejich zastupitelských organizací
 • nevládních organizací a organizací občanské společnosti
 • výzkumných institucí / think tanků
 • nezávislých odborníků
 • právnických firem
 • odborových organizací
 • orgánů veřejné moci na státní úrovni
 • dalších veřejných institucí

Cíl konzultace

V Evropské unii je přibližně 11 milionů zemědělských podniků a celé zemědělsko-potravinářské odvětví dává práci 44 milionům lidí. Zemědělci zastávají v potravinovém dodavatelském řetězci důležitou strategickou a ekonomickou pozici.

Společná zemědělská politika (SZP) je nyní více tržně orientovaná a méně závislá na řízení trhů. Evropské zemědělství a zemědělsko-potravinářský sektor jsou navíc stále více součástí světových trhů. 

To přináší důležité podnikatelské příležitosti, ale zároveň to zemědělce vystavuje větší nejistotě na trhu a nestabilitě cen. Zemědělci často pracují nezávisle na sobě, takže jejich vyjednávací pozice vůči dalším aktérům dodavatelského řetězce, např. zpracovatelům a maloobchodníkům, je slabá a neumožňuje jim hájit své zájmy. Pracovní skupina pro zemědělské trhy (AMTF), kterou zřídil komisař Hogan, navrhla řadu konkrétních kroků, jak pozici zemědělců v dodavatelském řetězci posílit.

Evropská komise chce na práci skupiny navázat, a proto pořádá veřejnou konzultaci ohledně tří oblastí týkajících se postavení zemědělců v potravinovém dodavatelském řetězci: 

 • nekalé obchodní praktiky
 • transparentnost trhu
 • spolupráce výrobců.

Názory získané v rámci této konzultace poslouží jako podklad pro přípravu zjednodušení a modernizaci SZP. Budou-li opatření navrhovaná v rámci iniciativy na zlepšení potravinového dodavatelského řetězce přijata, budou mít relativně malý dopad na rozpočet EU, jelikož se převážně týkají pravidel pro řízení dodavatelského řetězce.

Konzultační proces vyústí v posouzení dopadů a poslouží jako podklad pro přípravu budoucí společné zemědělské politiky. Více informací v konzultačním dokumentu.

Jak zaslat příspěvek

Odpovědi musí být zaslány prostřednictvím tohoto online dotazníku. Jelikož konzultace musí proběhnout regulérně a transparentně, budou zohledněny a do souhrnné zprávy zahrnuty pouze ty odpovědi, které budou zaslány prostřednictvím online dotazníku.

Dotazník je v současnosti k dispozici pouze v angličtině. Jazykové verze v ostatních úředních jazycích EU budou zpřístupněny nejpozději 25. srpna. Odpovídat můžete v kterémkoli z těchto jazyků.

Všechny příspěvky budou zveřejněny na internetových stránkách Evropské komise v souladu s pravidly ochrany údajů a omezeními platnými pro organizace.

Komise v zájmu transparentnosti žádá organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit své připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky jednotlivců (pravidla pro konzultace, viz KOM (2002) 704, a sdělení o opatřeních vyvozených z „Evropské iniciativy pro transparentnost“, viz KOM (2007) 127 ze dne 21. března 2007).

Pokud je vaše organizace již v rejstříku transparentnosti zaregistrována, uveďte při vyplňování dotazníku její registrační číslo. Váš příspěvek pak bude považován za reprezentativní názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji ZAREGISTROVAT NYNÍ. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a podejte příspěvek za registrovanou organizaci.

Dotazník bude k dispozici do 17. listopadu 2017.

Zobrazit dotazník

Kontakt