Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
9 Oktobris 2018 - 16 Janvāris 2019
Temati
Muita

Mērķgrupa

Šī sabiedriskā apspriešana ir domāta šādām ieinteresēto personu grupām:

  • valsts muitas administrācijas ES dalībvalstīs un citas valsts iestādes, kuru darbs, kontrolējot vai īstenojot savu politiku robežpunktos, ir atkarīgs no muitas,
  • uzņēmumi, kas iesaistīti preču pārrobežu apritē,
  • valsts, Eiropas mēroga un/vai starptautiskās tirdzniecības un uzņēmējdarbības asociācijas,
  • IT eksperti,
  • datu aizsardzības iestādes un amatpersonas,
  • augstskolas, pētniecības institūti un ideju laboratorijas,
  • starptautiskās organizācijas, kuru darbība saistīta ar starptautisko tirdzniecību un muitu,
  • profesionālie konsultāciju biroji,
  • nevalstiskās organizācijas,
  • iedzīvotāji.

Apspriešanas mērķis

Apspriešanas mērķis ir sniegt iespēju preču pārrobežu pārvietošanā iesaistītajām personām un plašākai sabiedrībai paust viedokli par visiem ietekmes novērtējumā analizētajiem elementiem, proti, problēmas definēšanu un attiecīgajiem iemesliem/pamatcēloņiem, subsidiaritātes aspektu un ES līmeņa darbības sniegto pievienoto vērtību, pasākumu/politikas kopumu pagaidu risinājumiem, kā arī katra risinājuma iespējamo ietekmi.

No ieinteresētajām personām tiks gaidīta gan kvalitatīva (viedokļi, vērtējumi, ieteikumi), gan kvantitatīva informācija (dati, statistika).

Kā iesniegt atbildes

Apspriešanā varat piedalīties, noklikšķinot uz saites “Atbildēt uz anketas jautājumiem” tepat tālāk.

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 30 minūtes. Aptaujas anketa pieejama visās ES oficiālajās valodās.

Atsevišķiem jautājumiem ir nepieciešamas speciālas zināšanas, tāpēc nav obligāti jāatbild uz visiem jautājumiem. Anketas beigās jums būs iespēja augšupielādēt dokumentu, kas precizē jūsu viedokli.

Skatīt aptaujas anketu