Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
17 jún 2020 - 31 august 2020
Oblasti
Námorné záležitosti a rybárstvo

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

Príspevky budú podkladom pre návrhy Európskej komisie v oblasti rybolovných možností na rok 2021

Contributions to public consultation on fishing opportunities for 2021 under the common fisheries policy

Cieľová skupina

Táto konzultácia umožňuje všetkým európskym občanom vyjadriť názor na spôsob, akým sa stanovujú úrovne rybolovného úsilia a rybolovných kvót podľa spoločnej rybárskej politiky a na základe vedeckého poradenstva.

Cieľ konzultácie

Umožniť všetkým európskym občanom vyjadriť názor na spôsob, akým sa stanovujú úrovne rybolovného úsilia a rybolovných kvót podľa novej spoločnej rybárskej politiky a na základe vedeckého poradenstva v oblasti udržateľného rybolovu.

Zobraziť konzultačné dokumenty

Konzultačný dokument a príloha

Spôsob predkladania príspevkov

Respondenti môžu odoslať svoje príspevky na túto e-mailovú adresu: MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

Všetky odpovede na konzultáciu budú zverejnené, môžete ale požiadať, aby bola vaša odpoveď publikovaná anonymne.

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie registráciou v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania. Príspevky nezaregistrovaných organizácií sa uverejňujú oddelene od príspevkov zaregistrovaných organizácií.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje