Dwar din il-konsultazzjoni

Perjodu tal-konsultazzjoni
17 ta' Ġunju 2020 - 31 ta' Awwissu 2020
Suġġetti
Affarijiet marittimi u sajd

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni u l-passi li jmiss

Il-kontribuzzjonijiet se jiddaħħlu fil-proposti tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-opportunitajiet tas-sajd għall-2021.

Contributions to public consultation on fishing opportunities for 2021 under the common fisheries policy

Grupp fil-mira

Jippermettu liċ-ċittadini Ewropej kollha jesprimu opinjoni dwar il-mod li bih il-livelli tal-isforz u l-kwoti tas-sajd huma stabbiliti skont il-politika komuni tas-sajd u abbażi tal-parir xjentifiku.

Għan tal-konsultazzjoni

Tippermetti liċ-ċittadini Ewropej kollha jesprimu opinjoni dwar il-mod li bih il-livelli tal-isforz u l-kwoti tas-sajd huma stabbiliti skont il-politika komuni tas-sajd il-ġdida u fir-rigward tal-parir xjentifiku dwar is-sajd sostenibbli.

Ara d-dokumenti tal-konsultazzjoni

Dokument u anness tal-konsultazzjoni

Kif tissottometti t-tweġiba tiegħek

Ir-rispondenti jistgħu jissottomettu l-kontributi lill-mailbox funzjonali: MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

It-tweġibiet kollha tal-konsultazzjoni se jiġu ppubblikati. Tista’ tagħżel li l-kontribut tiegħek jiġi ppubblikat b’mod anonimu.

Fl-interess tat-trasparenza, l-organizzazzjonijiet huma mistiedna li jipprovdu lill-pubbliku bl-informazzjoni rilevanti dwarhom infushom billi jirreġistraw fir-reġistru ta’ trasparenza u jimxu mal-kodiċi ta' kondotta tiegħu. Jekk organizzazzjoni mhix reġistrata, is-sottomissjoni tagħha tiġi ppubblikata b’mod separat mill-organizzazzjonijiet reġistrati.

Protezzjoni ta' data personali

Protezzjoni ta' data personali

Kuntatt