Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
17 Jūnijs 2020 - 31 Augusts 2020
Temati
Jūrlietas un zivsaimniecība

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

Atbildes tiks ņemtas vērā, izstrādājot Eiropas Komisijas priekšlikumus par 2021. gada zvejas iespējām.

Contributions to public consultation on fishing opportunities for 2021 under the common fisheries policy

Mērķgrupa

Mērķis ir dot visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem iespēju paust viedokli par veidu, kādā tiek noteikta zvejas piepūle un kvotas atbilstīgi kopējai zivsaimniecības politikai un pamatojoties uz zinātniskajiem ieteikumiem par ilgtspējīgu zveju.

Apspriešanas mērķis

Mērķis ir dot visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem iespēju paust viedokli par veidu, kādā tiek noteikta zvejas piepūle un kvotas atbilstīgi jaunajai kopējai zivsaimniecības politikai un zinātniskajiem ieteikumiem par ilgtspējīgu zveju.

Skatīt apspriešanas dokumentus

Apspriešanas dokuments un pielikums

Kā iesniegt atbildes

Respondenti var nosūtīt atbildes uz šo funkcionālo pastkasti: MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

Visas atbildes uz apspriešanas jautājumiem būs publiski pieejamas. Tomēr varat izvēlēties, lai jūsu atbildes publicē anonīmi.

Pārredzamības labad organizācijas tiek aicinātas nodot atklātībai visu attiecīgo informāciju par sevi, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un apstiprinot tā Rīcības kodeksa ievērošanu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtās atbildes publicēs atsevišķi no reģistrēto organizāciju atbildēm.

Persondatu aizsardzība

Persondatu aizsardzība

Kontakti