Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
17 Birželis 2020 - 31 Rugpjūtis 2020
Temos
Jūrų reikalai ir žuvininkystė

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

Į respondentų pareikštą nuomonę bus atsižvelgta rengiant Europos Komisijos pasiūlymus dėl 2021 m. žvejybos galimybių.

Contributions to public consultation on fishing opportunities for 2021 under the common fisheries policy

Tikslinė grupė

Europos piliečiai raginami pareikšti nuomonę apie tai, kaip pagal bendrą žuvininkystės politiką ir atsižvelgiant į mokslines rekomendacijas nustatomos žvejybos pastangos ir kvotos.

Konsultacijų tikslas

Europos piliečiai raginami pareikšti nuomonę apie tai, kaip pagal naująją bendrą žuvininkystės politiką ir atsižvelgiant į mokslines rekomendacijas dėl tausios žvejybos nustatomos žvejybos pastangos ir kvotos.

Konsultacijų dokumentai

Konsultacijų dokumentas ir priedas

Kaip teikti atsakymus

Atsakymus galima siųsti e. paštu MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

Visi atsakymai į šias konsultacijas bus skelbiami viešai. Galite paprašyti, kad jūsų atsakymai būtų skelbiami anonimiškai.

Skaidrumo sumetimais organizacijos raginamos visuomenei apie save pateikti svarbią informaciją. Tam jos turėtų užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis elgesio kodekso. Jei organizacija registre neįregistruota, jos pateikta nuomonė skelbiama atskirai nuo registruotų organizacijų nuomonių.

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Kontaktiniai duomenys