Obsah konzultace

Trvání konzultace
17 Červen 2020 - 31 Srpen 2020
Témata
Námořní záležitosti a rybolov

Výsledky konzultace a další postup

Získané příspěvky Komise využije při přípravě návrhu rybolovných práv na rok 2019.

Contributions to public consultation on fishing opportunities for 2021 under the common fisheries policy

Cílová skupina

Dát všem evropským občanům prostor, aby vyjádřili svůj názor na způsob, jakým se podle společné rybářské politiky a na základě vědeckých doporučení stanoví intenzita rybolovu a rybolovné kvóty.

Cíl konzultace

Příležitost pro všechny evropské občany vyjádřit svůj názor na způsob, jakým se podle nové společné rybářské politiky a na základě vědeckých doporučení ohledně udržitelného rybolovu stanoví intenzita rybolovu a rybolovné kvóty.

Zobrazit podklady ke konzultaci

Konzultační dokument a příloha

Jak zaslat příspěvek

Respondenti mohou své příspěvky zasílat na tuto e-mailovou adresu: MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

Všechny odpovědi v rámci této konzultace budou zveřejněny. Můžete požádat o to, aby byly vaše odpovědi zveřejněny anonymně.

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti, a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a zavázaly se k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků organizací registrovaných.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Kontakt