Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
11 Junij 2019 - 20 Avgust 2019
Področja
Pomorske zadeve in ribištvo

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

Evropska komisija bo prispevke ter ugotovitve seminarja o stanju staležev in ekonomiji ribiških flot, ki bo potekal septembra, upoštevala pri predlogih Evropske komisije v zvezi z ribolovnimi možnostmi za leto 2020.

Contributions to public consultation on fishing opportunities for 2020 under the common fisheries policy

Ciljna skupina

Vsi evropski državljani bodo lahko izrazili svoje mnenje glede načina določanja stopenj ribolovnega napora in ribolovnih kvot v okviru nove skupne ribiške politike in v povezavi z znanstvenimi nasveti.

Namen posvetovanja

Vsi evropski državljani lahko izrazijo svoje mnenje glede načina določanja stopenj ribolovnega napora in ribolovnih kvot v okviru nove skupne ribiške politike in v povezavi z znanstvenimi nasveti o trajnostnem ribolovu.

Dokument o posvetovanju

Dokument o posvetovanju in priloga

Način oddaje odgovorov

Udeleženci posvetovanja lahko svoje prispevke pošljejo v poštni predal: MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

Vsi prispevki v posvetovanju bodo objavljeni. Po želji lahko vaš prispevek objavimo anonimno.

Organizacije vabimo, da zaradi transparentnosti objavijo svoje podatke, tako da se vpišejo v register za preglednost ter sprejmejo njegov kodeks ravnanja. Če organizacija ni vpisana v register, njene odgovore objavimo ločeno od odgovorov registriranih organizacij.

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

 

Kontakt