Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
11 jún 2019 - 20 august 2019
Oblasti
Námorné záležitosti a rybárstvo

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

Príspevky a výsledky v rámci seminára o stave populácií rýb a ekonomike rybárskych flotíl, ktorý sa bude konať v septembri, budú podkladom pre návrhy Komisie v oblasti rybolovných možností na rok 2020.

Contributions to public consultation on fishing opportunities for 2020 under the common fisheries policy

Cieľová skupina

Umožniť všetkým európskym občanom vyjadriť názor na spôsob, akým sa stanovujú úrovne rybolovného úsilia a rybolovných kvót podľa novej spoločnej rybárskej politiky a na základe vedeckého poradenstva.

Cieľ konzultácie

Umožniť všetkým európskym občanom vyjadriť názor na spôsob, akým sa stanovujú úrovne rybolovného úsilia a rybolovných kvót podľa novej spoločnej rybárskej politiky a na základe vedeckého poradenstva v oblasti udržateľného rybolovu.

Zobraziť konzultačné dokumenty

Konzultačný dokument a príloha

Spôsob predkladania príspevkov

Respondenti môžu odoslať svoje príspevky na túto e-mailovú adresu: MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

Všetky odpovede na konzultáciu budú zverejnené, môžete ale požiadať, aby bola vaša odpoveď publikovaná anonymne.

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania. Príspevky nezaregistrovaných organizácií sa uverejňujú oddelene od príspevkov zaregistrovaných organizácií.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Kontaktné údaje