Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
11 Jūnijs 2019 - 20 Augusts 2019
Temati
Jūrlietas un zivsaimniecība

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

Atbildes, kā arī rezultātus, kas tiks gūti septembrī rīkotajā seminārā par zivju krājumu stāvokli un zvejas flotu ekonomiku, ņems vērā Eiropas Komisija priekšlikumos par zvejas iespējām 2020. gadam.

Contributions to public consultation on fishing opportunities for 2020 under the common fisheries policy

Mērķgrupa

Mērķis ir dot visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem iespēju paust viedokli par veidu, kādā tiek noteikta zvejas aktivitāte un kvotas atbilstīgi jaunajai kopējai zivsaimniecības politikai un pamatojoties uz zinātnieku padomiem par ilgtspējīgu zveju.

Apspriešanas mērķis

Mērķis ir dot visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem iespēju paust viedokli par veidu, kādā tiek noteikta zvejas aktivitāte un kvotas atbilstīgi jaunajai kopējai zivsaimniecības politikai un zinātnieku padomiem par ilgtspējīgu zveju.

Skatīt apspriešanas dokumentus

Apspriešanas dokuments un pielikums

Kā iesniegt atbildes

Respondenti var nosūtīt atbildes uz šo funkcionālo pastkastīti: MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

Visas atbildes uz apspriešanas jautājumiem būs publiski pieejamas. Tomēr varat izvēlēties, lai jūsu atbildes publicē anonīmi.

Pārredzamības labad organizācijas tiek aicinātas nodot atklātībai visu attiecīgo informāciju par sevi, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un apstiprinot tā Ētikas kodeksa ievērošanu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtās atbildes publicēs atsevišķi no reģistrēto organizāciju atbildēm.

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība

 

Kontakti